Продължава струпването на военни сили на границата със Сирия...

Продължава струпването на военни сили на границата със Сирия...