نظری به آجندای تورکیه و جهان دوشنبه 24 میزان 1396

در برنامه امروز با عنوان"جهان به غذا احتیاج دارد نه اسلحه" میپردازیم روی مساله فقر و گرسنگی دامنگیر در جهان

نظری به آجندای تورکیه و جهان دوشنبه 24 میزان 1396

از انجایی که مبرهن است 11 فیصد از جمعیت جهان در سال 2016، در مرز سوء تغذیه و گرسنگی به سر می بردند. براساس گزارش مشترک سازمان بین المللی غذا و کشت و زراعت وابسته به سازمان ملل (FAO)  و برنامه جهانی غذا (WFP) درسال 2016، 11 فیصد از جمعیت جهان کاملا در سوء تغذی و گرسنگی به سرمی بردند. براساس این گزارش حدود 800 میلیون تن از مردم جهان گرسنه هستند. آمار مربوط به سال 2017 در ماه های آینده منتشر خواهد شد و ما امیدواریم و آرزو میکنیم که این رقم به گونه قابل ملاحظه ای کاهش یابد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، یک تن از هر پنج تن در جهان در کشورهایی زندگی میکنند که یا به خوبی مدیریت نمیشوند و یا با بحران های مختلف درگیر هستند. بلایای طبیعی و خشکسالی های جدید که به دلیل تغییر شرایط آب و هوا در دنیا بوجود می آیند، این هراس را دامن بمیان آورده است که بر تعداد گرسنگان در جهان افزوده میشود. بیایید هم به این تصویر وحشتناک نگاه کنیم ودقت نماییم که در شرایطی که در اکثر کشورهای غربی و عربی همراه با محافل و گروهای وابسته به انان تصویررا به نمایش میگذارند که همواره  "دالرها در هوا پرواز می کنند".  در طی چند ماه گذشته، بحران بین عربستان سعودی و قطر آغاز شده است. امارات متحده عربی که تلاش میکند همه اعمال مخرب را به کشورهای منطقه گسترش دهد، یکی از بازیگران اصلی این بحران میباشد. ده روزقبل از بروز بحران درخلیج برسرقطر، عربستان سعودی یک توافقنامه جدید خرید سلاح با ارزشی حدود 110 میلیارد دالر با ایالات متحده آمریکا، امضا کرد.

بعد از توافقنامه سعودیها با آمریکائیها خبر مشابهی در مورد قطر منتشر شد به این صورت که این کشور نیز اقدام به امضای یک قرارداد 11 میلیارد دالری برای خرید سلاح با آمریکا کرد. ازسوی دیگرکشورهای کوچک خلیچ نیزدرمجموع اقدام به امضای قراردادهای خرید سلاحی درمجموع به ارزش  200 میلیارد دالر کردند. در طی این جریان در حالی که فکر میکردیم از فشار بحران قطر کاسته شده است ناگهان خبرهایی مبنی بر اینکه دولت کوریای شمالی اقدام به آزمایش راکت جدید بالستیک و بین قاره ای پیشرفته کرده اذهان جهانیان را به خود مشغول کرد. "بحران کوریا" که در پایان دوره اوباما آغاز شده بود، ناگهان به اوج خود رسید و اخبار جدیدی در مورد کیم جونگ، رهبر این کشور، منتشر شد. درمجموع اخبار منتشرشده درموردرهبرکوریای شمالی این جمله به چشم میخورد: وی قابل پیش بینی نیست ودرچه زمانی، مرتکب چه کاری خواهد شد روشن نیست و مانند یک بمب دستی که ضامنش کشیده شده اماده انفجار میباشد، تلقین میگردد.  سپس این ادعای اینکه این اقدامات کوریای شمالی میتواند تمام جهان را دچار مخاطره کند در رسانه های گروهی مطرح شد. ازسوی دیگرهرهفته خبری در مورد یک آزمایش جدید راکتی در مورد کوریای شمالی منتشر شد. اخباری چون حمله به جزیره گوام درهزاران کیلومتری شبه جزیره کوریا و یا شکافتن دفاع هوایی جاپان از این قبیل اخباری بود که در مورد بحران کوریا منتشر شد. سپس اطلاعاتی منتشر شد که نشان میداد کشورهایی که تحت تهدید راکتی کوریای شمالی قراردارند توافقنامه هایی به ارزش ده ها میلیارد دالر برای سیستم های دفاع جدید و یا صدها میلیارد دالر برای خرید سلاح امضاء کرده اند.

پاکوم، یا قوماندانی اقیانوس آرام، یکی از نه قوماندانی جنگی ایالات متحده آمریکا است. مقراین قوماندانی درمرکزایالت هاوایی آمریکا قرارداردوبیشترین سهم از بودجه پنتاگون  را دریافت میکند. مهمترین ویژگی این مرکز آن است که این قوماندانی مجهز به پیشرفته ترین سلاح ها است. PACOM دارای 375 هزار سرباز، 200 کشتی جنگی، تحت البحری و هزاران بال طیارات جنگی است. پیش از بحران کوریای شمالی، باراک اوباما، رئیس جمهورسابق آمریکا، برای محاصره چین این اردو را به کوهی از تکنالوژی و مهمات مبدل ساخت. با این حال، چین در دام ایالات متحده سقوط نکرد و در این خصوص مقابله به مثل نکرد و در مقابل  به تلاش خود برای تحقق بخشیدن به راه ابریشم، یکی از مهمترین خطوط رقابت اقتصادی خود با آمریکا ادامه داد.

بعد چه اتفاقی افتاد؟ ازایران تا هندوحتی کشورهای کوچک اقیانوس ارام، دربهای خود را به روی سلاح های آمریکایی وروسی گشودند. به این ترتیب مجددا توافقنامه های خرید سلاح به ارزش صدها میلیارد دالر امضا شد.

جهان درسالی که گذشت در حدود 1.1 تریلیون دالر برای زندگی مجلل خرج کرده است. همه ساله جهان غذای کافی برای تغذیه مردم تولید میکند. متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق این مواد غذایی هدررفته ودور ریخته میشوند. این درحالی است که همه ساله یک تریلیون و 300 میلیون تن مواد غذایی نیز به دلایل مختلف وارد بازاری نمیشود. در ایالات متحده امریکا صرفا مقدارغذایی که ازهدر ساخته میشود، 222 میلیون تن است. این مقدار برای تغذیه تمام آفریقا کافی است.اخبار مربوطه