لازم است که جهان اسلام از خواب غفلتی که در آن قرار دارد بیدار شود

سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه در نشریه دیلی صباح مقاله ای رادر مورد ضرورت بیداری جهان اسلام به نشرسپرده است

لازم است که جهان اسلام از خواب غفلتی که در آن قرار دارد بیدار شود

.

ابراهیم قلین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه درنشریه انگلیسی دیلی صباح اقدام به مقاله یی تحت عنوان" لازم است که جهان اسلام از خواب غفلتی که در آن قرار دارد بیدار شود" انتشارداده است.

اینک به متن ترجمه دری آن توجه شما را جلب میداریم:

تابلویی که جهان اسلام درعصر کنونی از خود به نماییش گذارده است، آنرا در چنبره یی از ابهام، سردرگمی داخلی، بی نظمی و فقرتظاهر داده است که بسیار ناراحت کننده بوده واین نقطه شروع مبارزه مان را تشکیل میدهد.

همگام میدانیم و آگاه هستیم که ملت های مسلمان با پرابلمهای متعددی روبرو بوده و پیهم با مشکلات عدیده یی دست و گریبان اند. با وجود اینکه این مشکلات و پرابلمها دشوار و دردناک هستند، ولی دارای راه حل هستند. ما به محاسبات جدی ای برای حل همه این مشکلات نیازمند هستیم. کشورهای اسلامی جدا از جامعه جهانی زندگی نمی کنند. بدون شک آنها به منحیث بخش بزرگی از جامعه جهانی یی که ناعادلانه، ناکارآمد و تبعیض آمیز است محسوب را تشکیل میدهند. بلای استعمار هنوز زنده است و ملت های مسلمان همچنان دراختناق ناشی از آن به سر میبرند. بارسنگین جاه طلبیها و قدرت طلبیها بر روی شانه های ملت های امروز و آینده مسلمان قرار گرفته است. روشن است که دستهای گناهکار بیگانه ها در کارند تا این وضعیت را در میان ملل مسلمان تداوم بخشند.

با این حال، کشورهای مسلمان از مصیبت های ناشی از اقدام و عملکردهای نادرست مسلمان نماهای خودخواه وجاهل بیشتر ازدیگران رنج میبرند. تفرقه، فقدان آینده نگری، نبود رهبری کارامد، سوء مدیریت، سوء استفاده از منابع طبیعی، ملی گرایی قومی، فرقه گرایی و مذهب گرایی ها همه وهمه باعث میشود که ملل مسلمان در برابر خرابکاری و دستکاریهای  بیگانگان از پتانسیل بالایی برخوردار باشند.

 فقر فکری میتواند یکی از دلایل عمده بروز فقر سیاسی و اقتصادی بوده میتواند. در واقع، دلیل اصلی تمام مشکلات موجود در اطراف هویت و خودپسندی ها بوده و ناشی از فقدان یک درک کامل در قبال دو مقوله سنت و مدرنیته است. اگرچه عوامل ذینفع مختلفی در بروز این أوضاع دخیل هست اما واقعیت ان است که تروریزم و جنبش های افراطی خشونت آمیزی که از درون خود جوامع مسلمان بوجود می آیند، نه تنها مسلمانان را شرمنده اقداماتشان میکند بلکه همچنین سبب خاموشی زندگی انسانها و تباهی آینده جوامع مسلمان میشود.

در حالیکه کشورهای مسلمان بخش قابل توجهی از منابع طبیعی جهان مانند نفت، گاز، مواد معدنی و جنگلات را در اختیار خود دارند. جهان اسلام از جمعیت جوانتری درمقایسه با کشورها اروپا، جاپان و ایالات متحده برخوردار است. دیده میشود که میزان مجموعی درآمد و عواید ناخالص جهان اسلام در برابر مجموع جهان (GDP)، داری رقمی نسبتا کوچک است. مسلمانان 21 فیصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند  یعنی در حدود 1.5 میلیارد نفر نفوس دارند، اما سهم آنها در تولید ناخالص داخلی جهانی صرفا 5 فیصد است. اوسط ​​درآمد ملی سرانه مسلمانان در حدود 5،000 دالر است. این رقم سه برابر کمتر ازاوسط عواید سرانه جهانی یعنی رقم 13،000 دالر است. چند کشوراستثنایی مسلمان که دارای یک مدل توسعه پایدارهستند و میتوانند در زمینه هایی چون مبارزه علیه فقر و توزیع برابر ثروت موفقانه عمل کنند. انگشت در گوش نهاده اند. تعداد انگشت شماری از دانشگاه های کشورهای مسلمان قادر به ورود به فهرست 500 دانشگاه برترجهان شده اند. روشن است که در بسیاری از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان اسلام، هیچگونه تولید علمی و یا علمی قابل ملاحظه یی وجود ندارد.

ازهر زاویه ای به این وضعیت بنگریم تابلوی چندان زیبایی درمقابلمان قرارنمیگیرد. نقطه آغازین همینجاست. باید درخشان نبودن این تابلو را پذیرفته واز ادامه رفتار به شکلی که صرفا به خداوند جل علی شانه اعتقاد داریم همواره طرف برنده خواهیم بود، صرف نظر کنیم. اساس باورمان شامل هوش نیز میشود و نیاز به تلاش و فداکاری دارد. باید درک کنیم که نباید از دیگران انتظار انجام امور به منافع خویش را داشته باشیم. لازم است خود وارد عمل شده و برای شکل دادن به چگونگی آینده مان بیش از هر زمان دیگری تلاش کنیم. همچنان قطعا لازم است که از زاویه تنگ ملی گرایی پا را فراتر گذاشته و صاحب نگرشی جهانی شویم. بدون اینکه به مشکلات همسایگانمان دقت کنیم، قادر به حل هیچ یک از مشکلات ملی و محلی خویش نخواهیم توانست بود. حتی اگربخواهیم که  بر درهایمان قفل روی قفل بزنیم،  این محقق است که قبل از تاسیس محله ای امن و پرآرامش برای خویش، حتی نخواهیم توانست درخانه هایمان نیزدرامنیت زندگی کنیم. باید پا به پای هم حرکت کنیم، زیرا مشکلاتمان به هم مرتبط بوده و حل آن نیاز به تلاش مشترک دارد. تفرقه در دنیای اسلام، از تمامی مسائل از مبارزه با تروریزم گرفته تا افراط گرایی از فلسطین تا سومالی، تاوان سنگینی دارد.

نباید فکر کرد که اتحاد به معنای یک شکل شدن یک رنگی است ویاکثرت گرایی به معنای هرج و مرج و بی نظمی است. کنه مساله وابسته به طرز دیدمان است، این طرز دید بستگی به دیدن اتحاد نهان دردل تفاوت ها دارد. اصل اینکار عبارت از "وحدت درعین کثرت" ابن عربی میباشد که در جای جای هستی قابل رویت است. اینکار نیزبرای ازدست ندادن اتحاد و همبستگی و تلاش برای دیدن جهان از تمامی ابعاد نهفته است. تاسف برانگیزترین نقطه کمبود اتحاد در دنیای اسلام دراین است که باورهای اسلامی بر پایه اتحاد و توحید پایه گذاری شده ولی ملت های مسلمان نه در روح و نه در اعمالشان به اتحاد و همبستگی دست یافته اند. همانطور یکه ملا صدرا می گوید، کسانی که معنی وحدت وجود را درک نکرده اند نمیتوانند به وحدت وجود ذاتی دست یابند. در نتیجه نیز منابع طبیعی و ارزشهای معنوی در هرج و مرج از بین میرود.

دنیای اسلام باید از خوابی که درآ« فرورفته است بیرون بیاید. متهم کردن دیگران در خصوص مسائل مان، هیچ یک از مشکلاتمان را حل نخواهد کرد. بلکه صرفا یک احساس راحت کاذب بوجود خواهد آورد. بدون شک باید در برابر مداخلات امپریالیستی و استثمارگرانه، تدابیر لازمه را اتخاذ کنیم. ولی در عین حال لازم است که در خانه نیز نظم را حاکم کنیم.

قبل از برقراری آرامش و متحد شدن، نخواهیم توانست در دنیای خارجی وارد مبارزه ای واقعی شویم. آنچه که در بیرون دیده میشود تظاهر درون ماست. تابلوی مملو از تشنج و پرابلمهای جهان اسلام که اکنون به چشم میخورد، انعکاسی از بی نظمی، هرج و مرج و فقر درون است. اینجا نقطه آغازین مبارزه است.اخبار مربوطه