نظری به آجندای تورکیه و جهان دوشنبه 8 عقرب 1396 هجری

تحولات حقوق بشر در عرصه جهانی که از دهه 1950 درغرب آغاز شده و هرگز از زبان غربیان نیز دور نمیشود، امروز وضعیتی ترسناک به خود گرفته است

نظری به آجندای تورکیه و جهان دوشنبه 8 عقرب 1396 هجری

"ما در صدد احیای تمدن خود هستیم نه پایه گذاری آن"

سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه  در این کنگره ، برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد.

تحولات حقوق بشر در عرصه جهانی که از دهه 1950 درغرب آغاز شده و هرگز از زبان غربیان نیز دور نمیشود، امروز وضعیتی ترسناک به خود گرفته است.

هفته گذشته در تورکیه  کنگره بسیار مهمی برگزار شد. عنوان این کنگره ، شورای بین المللی تمدن ها بود. توجه نمایید به مقاله ایکه به قلم اردال شیمشک با استناد به چکیده یی از اظهارات اردوغان در این کنگره مینگارد:

چکیده یی از اظهارات اردوغان در این کنگره چنین بوده است:

"ما در حال مبارزه بر سر تمدن هستیم. ما نه برای پایه گذاری یک تمدن جدید بلکه برای احیای تمدن قدیم خود در تلاشیم. از آنجایی که این اعتقادات هستند که ماهیت تمدنها را تعیین میکند، لذا لازم است تا ما نیز وارد میدان شویم و تفاوت خود را با دیگران  به میان بگذاریم. به نظر ما هنگامی که شما باورها و همبستگی اجتماعی خود را با علم و تکنالوژی معاصر همراه نکنید آنچه که حاصل میشود تمدن نیست. درتمدن ما، انسان اشرف مخلوفات است. "

 تحولات حقوق بشردرعرصه جهانی که از دهه 1950 درغرب آغاز شده و هرگز از زبان غربیان نیز دور نمیشود، امروزه وضعیتی ترسناکی به خود گرفته است. امروز با توجه به منافع غرب، هر جا که لازم باشد مفاهیمی نظیر دموکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون معنی خود را از دست میدهد. به طور مثال، جهان غرب که پشتیبان ریفراندوم غیر قانونی شمال عراق است، ریفراندوم منطقه کاتالونیای اسپانیا را مردود میداند. حملات پولیس و جمع آوری قهرآمیزانه یی صندوقهای رای در کاتالونیا انعکاس چندانی در اروپا نداشت.

جهان غرب در برابر احکام غیرقانونی قضات عالی اسپانیا در مورد سیاستمداران کاتالان نیز سکوت کرده است. این سکوت گویا مطابق منافع غرب بود. دولت اسپانیا علاوه بر این اقدامات، حکومت محلی کاتالونیا را فسخ کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ظرف 6 ماه آینده شد. همانطور یکه گفته آمدیم، این رویداد و سکوت متعاقبش درامتداد منافع جهان غرب است. چه اتفاقی برای غرب افتاده است؟ چه اتفاقی برای جهان غربی افتاد که بارها علیه روم، سزار، دیکتاتورها، اربابان فیئودال، پادشاهان و ملکه ها قیام کرده بود، امروزه چنین به سکوت وا افتاده است. این موضوع غرب یا شرق ندارد، اگر روشنفکر ساکت بماند و یا جسارت بیان نداشته باشد میتوان گفت که تعادل جهان به هم خواهد خورد. به خاطر این سکوت است که اردو های غربی از سال 2001 تاکنون حدود 4 میلیون تن را در شرقمیانه کشته اند. 80 فیصد این مقتولین را زنان، کودکان و غیرنظامیان تشکیل میدهند. اگر روشنفکران غربی قادر بودند اعتراض کنند، آیا اردو هایشان میتوانستند چنین بی پروا کشتار کنند؟!

عاقبت روشنفکران و پیروان انها که علیه دیکتاتورهایی چون هیتلر، موسولونی، استالین، چرچیل و مانند آنها اعتراض کرده اند چه شد؟!

آیا چند فیلسوف درحال به قلم کشیدن این أوضاع هست و نوشته انها چند خواننده دارد؟! 

اوضاع شرق نیز روشن و خوب نیست. نوشته های نظریه پردازان شرقی که ایده ها را تولید میکنند، اگرچه به ماننده غربیها بد نیست اما در سطح وسیع خوانده نمیشود. مردم غرب پس از سال 1980 از جستجوی توزیع سرمایه و اشکال جدید تولید و دانش و حکمت دور شدند. تحریک انگیزه مصرف در دهه 60 به اوج خود رسید. مصرف ارزشمند گردید و مصرف بیشتر تشویق شد. جهان غرب به دنیایی ساکت تبدیل شد و تسلیم ساختارهای خود گردید . امروزه با تصمیمات حاکمان سیاسی غرب، هزاران انسان غیرغربی که معادل انسانهای غربی هستند به گونه ای همه روزه در شرق، شرقمیانه و آفریقا کشته میشوند و آنها فقط به نظاره نشسته اند. اما اکنون پشت ورق را باید خواند ودید که دیگرپایتختهای غرب نیز به اندازه پایتختهای شرق در خوف حملات تروریستی فرو رفته است.

اما ترکها دست کم خوشحالند که علاوه بر روشنفکران اخلاقگرا و انسان گرایی که در تورکیه  حضور دارند، رئیس جمهوری نیز در این کشور وجود دارد که واجد یک مفهوم ویژه یی از تمدن است. اردوغان، رئیس جمهور تورکیه ، در تمام نشستهای سیاسی و اقتصادی بین المللی که شرکت میکند بر روی مقوله تمدن متمرکز میشود. وی در کنفرانس بین المللی تمدن نیز به گردابی اشاره کرد که در حال فروخوردن انسانها است. با دخالت خارق العاده تورکیه ، ریشه های سازمان تروریستی داعش در حال کنده شدن از منطقه شرقمیانه است. تامین کنندگان مالی داعش نیز اکنون متوجه شده اند که دیگر این گروه تروریستی شانسی برای بقا در شرقمیانه ندارد. پس از اتمام کار داعش در شرقمیانه هزاران تروریست که از غرب آمده بودند دوباره به کشورهای خود برخواهند گشت. آنها در کشورهای خود به یک مشکل جدی تبدیل خواهند شد. نژاد پرستی و نازیزم که ناشی از برخوردهای پوپولیستی سیاستمداران در غرب است اینبار با تروریستهایی که بازگشته اند درگیر خواهد شد.

این درگیری همه جوامع غربی را در برخواهد گرفت. همه ما صبر خواهیم کرد و نحوه برخورد غرب با فرزندان بازگشته و البته تروریست خود را مشاهده خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

 اخبار مربوطه