نظری به آجندای تورکیه و جهان دوشنبه 15عقرب 1396 هجری

راهکارهای افزایش میزان استخدام زنان در بازار کار

نظری به آجندای تورکیه و جهان دوشنبه 15عقرب 1396 هجری

اولین گام در استراتژی های استخدامی که برای حل مشکل بیکاری ایجاد میشود باید شناسایی یک گروه خاص منحیث هدف باشد که راه حل مشکل را تسهیل میکند

انعکاس مثبت عملکرد رشد پایدار اقتصاد ترکیه در سال های اخیر در بازار کار ترکیه به خوبی قابل مشاهده است. در سایه این ثبات اقتصادی، در 10 سال گذشته در ترکیه حدود 6.5 میلیون استخدام بعمل آمده است.

پروفسور دکتر اردال تاناس قاره گل عضو هیات علمی تیم اقتصادی دانشکده علوم سیاسی ییلدیریم بایزید در این رابطه مینویسد:

هنگامی که داده های یک سال گذشته را مورد بررسی قرار میدهیم، میبینیم درحالی که مردم دربرخی ازکشورهای عضو اتحادیه اروپا درسال گذشته شغل خود را از دست دادند، میزان اشتغال واستخدام در ترکیه افزایش داشته است. میزان استخدام درماه جولای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 1 میلیون و 122 هزار تن افزایش یافته است. رشد اقتصادی هم در ایجاد ساحه های جدید اشتغال وهم درافزایش ظرفیت استخدام، به وضوح خود را نشان میدهد. به ویژه افزایش سطح رشد اقتصادی  به میزان 5.2 و 5.1 فیصد در دو ربع اول سال جاری در افزایش سطح اشتغال تاثیر زیادی داشت. البته، حفظ این عملکرد رشد اقتصادی و انتقال آن به سال های آینده بسیار مهم است. نباید فراموش کرد که سیاست اشتغال مؤثر نیز میتواند رشد اقتصادی را تسریع کند. چرا که یکی ازموثرترین راه ها برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، استفاده از پتانسیل کامل نیروی کار است. با وجود تمام این تحولات مثبت در میزان اشتغال و استخدام، آماروارقام اعلامی درمورد نیروی کار نشان میدهد که سطح بیکاری هنوز هم دو رقمی است. سطح بیکاری درماه جولای 2017 به میزان 10.7 فیصد اعلام شد. راه کاهش این عدد به عدد تک رقمی و یافتن راه حل مشکل بیکاری، طراحی و توسعه استراتژی های اشتغال است که گام به گام به اجرا در خواهد آمد. اولین گام در استراتژی های استخدامی که برای حل مشکل بیکاری ایجاد میشود باید شناسایی یک گروه خاص به صفت هدف باشد که راه حل مشکل را تسهیل میکند. هنگامی که زنان را به عنوان گروه هدف در نظر میگیریم، باید اقدامات لازم جهت افزایش اشتغال زنان برای کاهش بیکاری آنان نیز انجام شود. علیرغم تمامی نواقص میزان استخدام زنان در حال افزایش است. در 15 سال گذشته، میزان اشتغال زنان در ترکیه افزایش چشمگیری داشته است. در حالی که میزان اشتغال زنان در گروه سنی 15 سال و بالاتر در سال 2002، 25.3 فیصد بود، این نسبت در سال 2017 به 29.3 فیصد افزایش یافته است. باز هم در ماه جولای، اشتغال زنان 15 الی 64 ساله 32.6 فیصد بود، در حالی که در مردان این رقم 72.3 فیصد یعنی تقریبا دو برابر زنان بود. با وجود افزایش اشتغال زنان در سال های اخیر، استخدام زنان هنوز هم درسطح پایین است. اولین  عملکرد موثر و کارآمد برای افزایش اشتغال زنان، بررسی این موضوع است که چرا زنان وارد بازار کار نمیشوند و دراین روند با چه مشکلاتی مواجه هستند. یکی دیگرازمواردی که باید بررسی شود، این است که چرا زنان از بازارکارخارج شوند. یکی از دلایل مهم این امر، این واقعیت است که سازگاری خانوادگی - شغلی در زندگی زنان به طور کامل به دست نیامده است و زنان در زندگی شغلی با مشکلات متعددی دست به گریبان میشوند. به این دلیل و دلایل بسیار دیگر زنان مجبور به ترک بازار کار میشوند و بنابراین میزان اشتغال زنان به شکلی قابل توجه کاش مییابد. یکی ازمهم ترین شیوه های افزایش اشتغال زنان این است که با هدف ایجاد سازگاری خانوادگی - شغلی در زندگی زنان خدمات مهد کودک را به شکلی رایج و قابل دسترس برای کلیه زنان درآورد. با بررسی کشورهایی که اشتغال زنان بالاتر است، مشاهده میشود که از این استراتژی به شکلی موثر و رایج استفاده میکنند.

برای مثال، درکشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلستان، مشخص شده است که با افزایش تعداد کودکان 3 تا 5 ساله ای که به کودکستانها میروند، مشارکت زنان در نیروی کار نیز افزایش قابل توجهی مییابد. بنابراین برای افزایش میزان اشتغال زنان باید خدمات مراقبت ازکودکان نیزتبدیل به امری رایج گردد. جهت افزایش نقش زنان دربازار کار وخارج کردن زنان از موقعیت مصرف کنندگی و مشارکت دادن آنها در تولید، باید شرایط اولیه و ضروری را فراهم کرد. بطور خلاصه میتوان گفت، یکی ازموثرترین واساسی ترین روشهای استفاده ازنیروی کاردرترکیه، افزایش اشتغال زنان است که هم اکنون درحدی بسیارکمترازتوان بالقوه آن است. دراین چارچوب، برای گردآوری پیشنهادها وراهکارها برای حل مشکلات موجود، بهتراست سند استراتژی اشتغال زنان تهیه شود. بدین ترتیب با این نقشه راه آماده شده، هدف افزایش میزان اشتغال زنان و دخالت دادن آنان در نیروی کاربه نتایج سریعترو موثرتری منجر میگردد.

 اخبار مربوطه