چشم انداز تمدن جهانی از دیگاه تورکیه جهارشنبه 27 سرطان 1397 هجری شمسی -29-

آیا فتو صرفا برای تورکیه یک تهدید محسوب میشود؟ فتو به منحیث به اصطلاح جنبش استیلای زمین

چشم انداز تمدن جهانی از دیگاه تورکیه جهارشنبه 27 سرطان 1397 هجری شمسی -29-

در برنامه هفته گذشته به رویدادهایی که در جریان کودتای نافرجام 15 جولای اتفاق افتاد، ماهیت فتو و چگونگی پرورش و شستشوی مغزی اعضای این سازمان تروریستی از طریق دور کردن آنها از خانواده، جامعه و ارزش های اسلامی اشاره کردیم. همچنین توضیح دادیم که اعضای این سازمان پس از یک دوره آموزشی دشوار و طولانی چگونه تبدیل به روبوت هایی میشوند که برای رسیدن به اهدافشان آماده انجام هر نوع اقدامی هستند.

 ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید در این زمینه به سمع تان میرسانیم:

چگونگی شیوه سازمانی شدن فتو

فتو به تعقیب شستشوی مغزی با یک باور مخفی و به اصطلاح "مقدس" اعضای خود را جهت ترویج بیشتر به دیگر کشورها اعزام میکند. فعالیتهای اولیه این سازمان دراین کشورها به فعالیتهای اولیه آن در تورکیه شباهت دارد. ابتدا با تاسیس مکتب و نهادهای جامعه مدنی و با ظاهری کاملا مدنی و داوطلبانه سازمان دهی میشوند. در طول این روند دو چیز را مورد هدف قرارمیدهند. اولی پرورش اعضای جدید برای این سازمان درکشوری که درآن فعالیت میکنند، دیگری نیز فراهم کردن زمینه نفوذ این افراد در نهادهای استراتژیک آن کشور. بدین ترتیب مدیریت آن کشورها را به شیوه ای سری و مخفیانه، به دست میگیرند. با کمی دقت، متوجه خواهید شد که فارغ التحصیلان مکاتب فتو در تمامی کشورها، آرام آرام داخل نهادهای استراتژیک همانند سرویس های اطلاعاتی، نهادهای نطامی و امنیتی، نخست وزیری، ریاست جمهوری و بانک مرکزی نفوذ میکنند. این افراد با ظاهری لیبرال، سوسیالیست، مسیحی و لائیک (ویا دیدگاه سیاسی وایدئولوژیک مرسوم درآن کشور) در این نهادها نفوذ میکنند. اما کسانی که با روشهای فتو آشنایی ندارند، هرگز متوجه این موضوع نخواهند شد.

آیا فتو صرفا برای تورکیه یک تهدید محسوب میشود؟

چه "امام کائنات" خوانده شدن سرکرده این سازمان تروریستی و چه تلاش آنها برای سازمان یابی در سطح جهان، نشان میدهد که فتو سازمانی نیست که تنها تورکیه راموردهدف قرار داده باشد. این سازمان تروریستی در بیش از 170 کشور فعالیت داشته است. این امکان وجود ندارد که بتوان گفت این سازمان به طور مشخصی در چند کشور فعالیت دارد. چرا که با سازمان دهی مخفیانه و با اسامی جعلی فعالیت های خود را به پیش میبرند. کشورهای محل فعالیت فتو لزوما مسلمان نیستند. تورکیه هدف مخفی این سازمان را میداند و تدابیر لازمه در قبال آن را اتخاذ مینماید. لذا خطر جدی در کمین کشورهایی است که چهره واقعی این سازمان را نمیشناسند. این سازمان تروریستی همچنان در برخی از کشورها، همچنان به فعالیتهای در ظاهر مدنی و داوطلبانه اش ادامه داده و با ترویج باورهای منحرف به جذب اعضای جدید برای خود ادامه میدهد. تجربه ای که تورکیه با متحمل شدن خسارات جبران ناپذیر تلخ و خونین کسب کرده است، درس بزرگی است برای  دیگران تا مجبور به کشیدن تاوان بزرگتر ازما نشوند.

آیا تهدید فتو به پایان رسیده است؟

سالها قبل چنین روزهایی را حتی نمیتوانستیم دررویای مان تصورکنیم. امکان بیان وافشای آنچه که برای انسانها اتفاق افتاده بود به علت امپراتوری ترس ایجاد شده توسط فتو وتوطئه چینی های اعمال شده از سوی این سازمان تروریستی غیرممکن بود. قبل ازهرچیزبه خاطرچنین روزهایی باید شکرگزار بود.

فتو بزرگترین بخش قدرت خود را ازحسن نیت مردم که ریشه در حس انسانیت آنها داشت، میگرفت. مردم با فریب چهره ظاهری آنها، حمایت های بزرگی را از آنان به عمل می آوردند. دیگر تاکتیکهای مربوط به مخفی کردن و متفاوت ظاهر شدن این سازمان تروریستی، اهداف شوم و باورهای منحرف آن که مرگ و قتل را مشروع جلوه میدهد، از سوی همگان شناخته شده است. این آگاهی بزرگترین دستاوردی است که در برابر این سازمان تروریستی با تحمل خسارات سنگین در تورکیه و جهان کسب شده است. تلاش فراانسانی تورکیه و مردم اینکشور و همچنین آگاهی از این سازمان تروریستی، ظرفیت نهادینه آن در بسیاری از کشورها را درهم کوبید. با افزایش آگاهی اجتماعی و فروپاشی این سازمان، دیگر فتو ظرفیت ترتیب کودتا را ندارد. درهمین راستا، اگرچه دیگرظرفیت تاسیس نظام را از دست داده ولی همچنان از ظرفیت فروپاشی و نابود سازی برخورداراست. روبوت های جنایتکاری که از طریق کنترل ازراه دورتوسط سرکرده این سازمان درپنسیلوانیا هدایت میشوند، به صفت بمب های زنده درهمه کشورهای جهان و در نقاطی که فتو در آنها فعال است در حال گردش هستند. همانند ترور سفیر روسیه توسط یکی از اعضای فتو که هدف از این اقدام ایجاد نفاق بین کشورهای تورکیه و روسیه بود. این سازمان تروریستی همچنان از ظرفیت انجام اقدامات جنایتکارانه برخوردار است. این تهدید نه تنها تورکیه بلکه در کلیه کشورهایی که در آنها فعال است همچنان ادامه دارد. این سازمان تروریستی  به موجودیت خود در بسیاری از کشورها، به عنوان سلولهای خطرناک خفته درداخل مهمترین مراکز سیستم های سیاسی که هر آن میتوانند فرمان بگیرند، ادامه میدهد. اخیرا، برنامه روبوت های قاتل انسان نمایی که نقاب معصومیت بر چهره دارند و برنامه ریز آنها فاش شده است. ولی از آنجایی که به طور مخفیانه به فعالیت های خود ادامه داده و هویت خود را پنهان میکنند، مشخص نیست که چه کسانی هستند و بدین ترتیب روبوت های قاتل دراطرافمان درحال گردش هستند. علاوه ب این صدها هزارانسان درسطح جهان وجود دارند که تحت تاثیر این برنامه سمی قرار گرفته اند. برای به دست آوردن آزادی و استقلال مجدد برای این روبوتهای انسان نما که تسلیم سرکرده این سازمان تروریستی شده اند و تبدیل مجدد آنها به انسانهایی داری قوه تفکر به روانشناسان، جامعه شناسان، پزشکان، روحانیون و فعالیتهای جدید و نوآورانه نیاز داریم. در طول مدتی که راه حلی برای تبدیل مجدد این روبوتها به انسان پیدا نشود، آینده کشور و جامعه همچنان در خطر خواهد بود. از سوی دیگر، روبوتهای قاتل، استاتیک نبوده و از ظرفیت احیای مجدد خود برخوردارند. از استعداد همکاری هماهنگ با چندین بازیگر محلی، ملی و بین المللی و جهانی برخوردار هستند. امروز با برخی از بازیگران جهانی و سرویس های اطلاعاتی به شیوه ای کاملا هماهنگ همکاری میکنند. از اینرو این بازیگران گمان میکنند که این روبوت های قاتل همواره از آنان اطاعت خواهند کرد. با نگاهی به تاریخ این سازمان تروریستی خواهیم دید که با هرگز با کشوری روابط پایدار برقرار نکرده است. آنچه که برای آنان حائز اهمیت است برنامه و اهدافشان است. ازاینرو، حتی اگر امروز رابطه ای مبتنی بر منافع داشته باشند، در طولانی مدت فتو برای بازیگران بین المللی و سرویس های اطلاعاتی که از سوی آنان مورد استفاده قرار میگیرد نیز یک تهدید به شمار خواهد رفت. تصور اینکه این روبوتها به سازمان های اطلاعاتی جهانی و یا کشورهایی که مقیم ان هستند صادق خواهند ماند، احمقانه است. چرا که آنها به خانواده ها، جامعه و حتی کشور متبوعشان صداقت نداشته اند. ازاینرو تورکیه و جهان، حتی اگر اقدام دیگری نکرده باشد، تنها به خاطر ایستادگی شجاعانه ای که در برابر این استیلا از خود نشان داد و همینطور تلاشی که برای افزایش سطح آگاهی جهان به قیمت جان خانواده اش به کار بست، مدیون رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تورکیه است.

نویسنده:

پروفسور قدرت بلبل 

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜLاخبار مربوطه