پروژه های ملی بخش دفاعی 6 - طیاره های بدون سرنشین ملکی و طیاره های بدون سرنشین مسلح ملی تورکیه

تورکیه در میان محدود کشورهای مطرح جهان در زمینه تولید طیاره های بدون سرنشین ملکی و طیاره های بدون سرنشین مسلح ملی میباشد

پروژه های ملی بخش دفاعی 6 - طیاره های بدون سرنشین ملکی و طیاره های بدون سرنشین مسلح ملی تورکیه

طیاره های بدون سرنشین ملکی و طیاره های بدون سرنشین مسلح ملی که در صنایع دفاعی تولید میشود، باعث شده است که تورکیه نیز از جمله کشورهای انگشت شمار جهان در این بخش محسوب شود.

ارزیابیهای تارکان زنگین مدیر آموزشی اتحادیه حرب – ایش تورکیه، در این زمینه را تقدیم شما مینماییم:

در حالی که تورکیه از یکسومحصولات استراتژیکی مهمی در بخش صنایع دفاعی تولید میکند، از سویی دیگرنیز با تولید محصولات دفاعی با استفاده از امکانات محلی و ملی، کشورمان را وارد رقابت جهانی نموده و با گامهایی مطمئن  به سوی آینده پیش میرود. تورکیه با فعالیتهایش در این زمینه، سیاستهایی مستقلی را مورد اجرا قرار داده و با فروش محصولاتش، درآمد قابل توجهی برای اقتصاد کشور بوجود آورده است. حکایه یی تولید طیاره بدون سرنشینهای تورکیه، به نوعی، جکایت برای نجات از وابستگی و ایجاد دستاوردهای جدید در بخش اقتصاد میباشد. اولین طیاره  های بدون سرنشین که طی سالهای 1990 وارد لیست تجهیزات نظامی تورکیه گردید، Heron های ساخت اسرائیل و مدلهای GNAT ساخت امریکا بود. کنگره امریکا در سالهای 2000، اجازه فروش طیاره های بدون سرنشین مسلح پریداتور Predator و ریپیر Repaer که نسخه های پیشرفته  GNAT بودندرا، به تورکیه نداد. بر همین اساس تورکیه نیز وارد روند تولید طیاره های بدون سرنشین ملی شد. امروز در تورکیه طیاره های بدون سرنشین ملی  با نمهای عنقا Anka و بایراقدار Bayraktar مورد استفاده قرار میگیرند.

طیاره های بدون سرنشین ملکی و طیاره های بدون سرنشین مسلح ملی که در صنایع دفاعی تولید میگردند، باعث شد که تورکیه از جمله کشورهای انگشت شمار جهان محسوب شود. تورکیه امروز دارای قدرت انسانی بسیار موثری میباشد که در بخش تکنولوژی ملی کار میکند. به وضوح دیده میشود  جوانانمان در صورتی که فرصتی به آنها داده شود، کارهایی فوق العاده یی را انجام دهند. بخش دفاعی، بخشی است که با داشتن هدف و با انجام فعالیتهای مداوم به شکلی صبورانه، میتوان در آن به نتیجه دست یافت. امروزه موفقیتهای مهمی را که طی 10 سال اخیر در تولید طیاره های بدون سرنشین ملکی و طیاره های بدون سرنشین مسلح به دست اورده ایم، نتیجه ای از ادامه راه در مسیر رسیدن به هدفهای استراتژیکی بلند مدت میباشد.

سلجوق بایراقدار از گروه بایکار که گامهای مهمی در تولید طیاره های بدون سرنشین ملکی و طیاره های بدون سرنشین مسلح برداشته است، جکایه یی تولید وساخت وساز طیاره های بدون سرنشین را بدین شکل تعریف میکند: " حکایه یی طیاره بدون سرنشین تورکیه با مینی طیاره های بدون سرنشین که با دست پرتاب میشد، آغاز گردید. از همان دوره این مینی طیاره های بدون سرنشین، همه یی تیم کاری، همراه با سربازان در مناطق پایگاهها و مکانهایی که طیاره ها پرواز میکردند، به فعالیت پرداختیم. مینی طیاره های بدون سرنشین، دارای قابلیتی هستند که میتواند تصاویری که مشاهده میکند را به شکل آنی و به طوری زنده یک جا جمع کرده و نقشه طراحی کند. این قابلیت در هیچ یک از طیاره های بدون سرنشین جهان وجود نداشت. طیاره های بدون سرنشین مسلحمان نیز داری خصوصیاتی هستند که در هیچ یک از طیاره های بدون سرنشین وجود ندارد. بخشی از این خصوصیات با تجربیاتی که از عملیات عفرین به دست آمد، به میان آمد. طیاره های بدون سرنشین مان طی یک سال اخیر همراه با عملیات سپر فرات، تحت شرایط بسیار متفاوتی قرار گرفت."

مینی طیاره بدون سرنشین بایراقدار و طیاره بدون سرنشین تاکتیکی بایراقدار

مینی طیاره های بدون سرنشین، اولین سیستم طیاره یی بدون سرنشین ملی تورکیه که برای خدمت در نیروهای مسلح تورکیه در سال 2007 تهیه گردید، از سوی گروه بایکار تولید شد. این گروه که بعدها طیاره های بدون سرنشین تاکتیکی را نیز تولید کرد، خصوصیات محصولاتش را بدین شکل تعریف میکند: سیستم مینی طیاره های بدون سرنشین بایراقدار، به شکلی کاملا خاص و ملی توسعه یافته و با همه خصوصیات الکترونیکی، نرم افزاری و ساختاری اش، اولین سیستم مینی ربوت هوایی تورکیه محسوب میگردد. این طیاره بدون سرنشین تا کنون بیش از 100000 پرواز عملیاتی انجام داده است. این سیستم تحت شرایط  سخت جغرافیایی و هوایی نیز قابل استفاده میباشد.

طیاره بدون سرنشین تاکتیکی که در ارتفاع متوسط و برای مدت زمان طولانی (MALE) پرواز میکند، دارای سیستم کنترل پرواز (تاکسی، پرواز، سیر، فرود و پارک) کاملا اتوماتیک و ملی است. این طیاره بدون سرنشین با معماری سیستم کنترل پرواز سه یدکی، برنامه های خاص سفر و سیستمهای سنسوری که در آن تعبیه شده است، در میان ابزار کشف و نظارتی که در همه یی جهان از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته میباشد، قرار دارد. پروازهای آزمایشی این طیاره بدون سرنشین، طی ماهای سپتامبر و اکتوبر 2009، در حضور هیئاتی رسمی با موفقیت تمام انجام شده است.

در عملیاتهای نظامی، به شکلی فعال مورد استفاده قرار گرفت

طیاره های بدون سرنشین ملکی و طیاره های بدون سرنشین مسلح نقش مهمی در موفقیت عملیاتهای مبارزه با ترور تورکیه در داخل و خارج از کشور داشته اند. طیاره بدون سرنشین بایراقدار TB2، از سال 2015 تاکنون در عملیاتهای مبارزه با ترور مورد استفاده قرار میگیرد. طیاره بدون سرنشین بایراقدار TB2 میتواند بدون تولید صدا، به شکلی مخفی و در ارتفاع های بالا، تصاویر بسیار حساسی تهیه نماید.

بخصوص در عملیات سپر فرات و شاخه زیتون در نظارت فعال، کشف و حمله، از این طیاره بدون سرنشین استفاده گردید. طیاره های بدون سرنشین بایراقدار TB2 تا به امروز در یافتن تعداد بسیاری از تروریستها، تشخیص و از پای در آوردن آنها، مورد استفاده قرار گرفته است. در طول عملیات شاخه زیتون تهدیدات پیش روی واحدهای نظامی و همچنین تعداد بسیاری از پناهگاههای مغاره یی و تونلهای مورد استفاده از سوی تروریستها، توسط این طیاره های بدون سرنشین کشف شد. بسیاری از تهدیدات و تروریستها، توسط طیاره های بدون سرنشین مسلح نابود گردید.

تکنولوژیهای جدید که فعالیت طیاره های بدون سرنشین ملکی و طیاره های بدون سرنشین مسلح را افزایش میدهد نیز تولید میشود. گروه بایکار و همکارانشان، سیستم "کوزگون" که هبارت از سافتی برای پخش زنده موبایل میباشد را توسعه داده اند. این سیستم برای اولین بار در رزمایش مشترک نظامی موسوم به افس 2018 مورد استفاده قرار گرفت. کوزگون، باعث میگردد که تصاویر زنده دریافتی از طیاره های بدون سرنشین در لوازم موبایل قابل مشاهده باشد. در وضعیت موجود، تصاویر دریافتی از طیاره های بدون سرنشین ملکی و یا طیاره های  بدون سرنشین مسلح که از سوی واحدهای نظامی، مشاهده میگردد، توسط برنامه کوزگون، بر روی لوازم موبایل تیمهایی که در منطقه به ماموریت میپردازند، بارگذاری میشود. بدین ترتیب با ارسال تصاویر آنی به ماموران امنیتی در منطقه، مزیتهای مهمی در مبارزه با ترور به دست می آید. هدف جدید تورکیه در این زمینه، پروژه جت بدون سرنشین میباشد. تورکیه که درمدت زمانی کوتاه، موفقیتهای مهمی را در خصوص طیاره های بدون سرنشین  به ثمر رسانده است، دارای پتانسیل بالایی برای رسیدن به اهداف جدیدش میباشد.اخبار مربوطه