نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه 6 میزان 1397 هجری شمسی -39-

به تعقیب ملاقات رجب طییب ایردوغان با ولادمیر پوتین درسوچی، ازجانب وزارت دفاع روسیه اعلام شد که در ایدلیب عملیات نظامی ترتیب داده نخواهد شد

نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه 6 میزان 1397 هجری شمسی -39-

به تعقیب ملاقات دوگانه رجب طییب ایردوغان رئیس جمهور تورکیه با ولادمیر پوتین رئیس دولت روسیه در سوچی نشست مطبوعاتی ترتیب یافت. هردو رهبر در توضحاتی که ارائه نمودند، با تاکید بر اینکه در ایدلیب منطقه عاری از سلاح  تشکیل گردد به مطابقت رسیدند. از جانب دیگر بلا فاصله در پی این اجلاس کریتیک وحساس در توضیحی که از جانب وزارت دفاع روسیه صورت گرفت گفته شده که: " در ایدلیب عملیات نظامی ترتیب داده نخواهد شد."

اکنون توجه شما را به تبصره جان آجون نویسنده وگذارشگر موسسه تحقیقات ستراتیژیک اقتصادی  و سیاسی ستا در این زمینه جلب میداریم:

تورکیه با  رفتن به جانب این مطابقت پیروژی بزرگی را بدست آورد. احراز موقعیت ثابت و استوارانه یی رجب طییب ایردوغان رئیس جمهور تورکیه درعقب مسئله ایدلیب وعرض اندام مصممانه یی ایشان دربرخورد اصرارآمیز برای تامین آتش بس درایدلیب، درجریان اجلاس عالی تهران وهمچنان انعکاس بالفعل آن به همگان، نمایانگر افکار وشخصیت ایشان در منطقه و جهان گردید. درطی روزهای اخیرنیروهای نظامی تورکیه در داخل ایدلیب تحکیمات با اهمیتی را در جهت تقویه نقاط نظارتی اش در ایدلیب انجام داد. در12 نقطه نظارتی نظامی تورکیه درداخل ایدلیب، وسایط زرهی متعدد و چندین عراده تانکهای مدرن همراه با واحدهای نظامی تازه نفس سوق گردید. که تورکیه با این نوع طرز برخورد خویش به جوانب روس و ایران همراه با رژیم اسد و ملیشا های شیعی منطقه و گروه های تروریستی منطقه نشان دادکه تاچه حد در این مساله مصمم میباشد. طبعی است که دستیابی به نتیجه مثبت و موفقیت  آمیز در ایدلیب، اگر از یک جانب در نتیجه ادامه یی تلاشهای دیپلوماتیک تورکیه با جوانب دخیل در موضوع سوریه بوده باشد، ازجانب دیگرنیز به دلیل نشان دادن اراده قوی و پیگیرانه یی تورکیه درقبال یاری به ایدلیب بوده است. جانب روس در نشست سوچی در مساله ایدلیب به معنی واقعی کلمه یک گام پس نهاد. در حالیکه روسیه، ایران و رژیم اسد تصمیم داشتند که به ایدلیب یک عملیات چندین جانبه نظامی در عمل پیاده نمایند، برغم آن روسیه با یک چنین توافق تاریخی گام مثبت بزرگی را به عقب نهاد. در این جهت فشار های جدی یی مورد بحث بود. بویژه ازدیاد سوقیات ملیشاهابا همکاری نیروهای وابسته به رژیم اسد درخطوط جبهات همراه با بمباردمانهای گسترده مناطق جسرالشغور نقاط شمالی حما جدا درحال افزایش بود. بناء دست یافتن به این موفقیت در جهت جلوگیری ازیک همچوعملیات نظامی که باعث رختن خون هزاران تن از بیگناهان وانواع مصیبتهای دیگر ناشی از درگیریهای خونینی در منطقه میگردید. دستیابی به موفقیت در اینکارهم از نقطه نظرتامین امنیت ملی وبالارفتن پرستیژ تورکیه در سطح منطقوی و جهانی و نیزاز جهت پروسه تامین صلح در آینده یی سوریه درای اهمیت بسیاری میباشد.

 مهمتر از هرچیز این است که در نتیجه تلاشهای انساندوستانه تورکیه حیات بیشتر از 3 ملیون تن از انسانهای غیر نظامی از بلای جنگ و بی خانمانی نجات یافت و از ورود یک کتله عظیم مهاجرین جلوگیری بعمل امد. لازم است تا به نسبت دستیابی بدین موفقیت بزرگ در ایدلیب از جناب رجب طییب ایردوغان رئیس جمهور، قوماندانی عمومی نیروهای مسلح تورکیه وتشکیلات استخبارات ملی تورکیه ابراز شکران و قدردانی کرد. زیرا بدینوسیله از وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی در منطقه که همه یی دنیا با نگرانی بدان مینگریستند جلوگیری بعمل آمد. بر اساس مطابقت و فیصله نشست سوچی با جانب روسیه، درجهت خلع سلاح نیروهی مسلح مربوط به گروه های رادیکال هردو جانب در منطقه ایدلیب تصمیم اتخاذ گردید. دیده میشود که در این رابطه هم جانب روسیه و هم جانب تورکیه هردو مکلف به قبول  باراین مسئولیت بزرگ گردیده اند.  در حالیکه روسیه باید ملیشاهای شیعه یی مستقر در این ساحه را اقناع نماید، تورکیه نیز مجبور به دریافت راه حل به عدم موجودیت گروه های مسلح چون هیات تحریرالشام در این منطقه میباشد. تورکیه و روسیه برعلاوه اینکه مسئولیت گرانتور بودن از تشکیل منطقه عاری از سلاح به مساحت تقریبا 15-20  کیلومترمیباشند، درعین حال مسئولیت کنترول اجرای فعالیتهای گزمه غیر وابسته و کوردینه شده بیطرف را نیز بر عهده دارند. تورکیه و روسیه  مناطق نظارت وکنترول تشکیل شده در چارچوب نشست آستانه را استحکام می بخشند و منطقه عاری از سلاح توسطه طیاره های بدون سرنشین یعنی(  İHA )های هردو جانب تحت نظارت  و کنترول قرار داده میشوند. مناطق و موجودیت نیروهای مخالفین مسلح و نیروهای مربوط به دولت سوریه یی تحت محافظت قرار داده شده و به شکل دو طرفه سلاح های ثقیله از منطقه کشیده خواهد شد. در عین حال شاهراه های مواصلاتی M4  و M5  براساس مطابقت صورت گرفته در سوچی تحت پوشش امنیت قرا ر داده شده مکررا بروی تجارت باز میگردد. شاهراه های M4 و M5که شهر های لازقیه و شام را به حلب وصل مینماید از نقطه نظر اقتصاد سوریه دارای اهمیت بسزایی میباشد. مطابقت  بمیان امده بین تورکیه و روسیه در عین حال برمبارزات تورکیه برعلیه ترور نیز دارای تاثیر مثبت میباشد. چنانچه  بدینوسیله از تهدید و تحت فشار قرار دادن جدی عفرین از جانب گروه های  تروریستی PKK/YPG با سو استفاده از عملیات ایدلیب جلوگیری صورت میگیرد. از جانب دیگر با جلوگیری از عملیات ایدلیب، انتظار میرود که تورکیه منبعد بطور بهتر و دقیق تراز پیش به مساله تهدیدات وارده از جانب گروه های تروریستی PKK/YPG تمرکز حاصل نموده در جهت دفع و ترد آنها عملیاتهای موفقانه تری انجام بدهد.

تبصره یی بود به قلم جان آجون نویسنده و گذارشگرموسسه تحقیقات ستراتیژیک اقتصادی و سیاسی ستا.اخبار مربوطه