چشم انداز تمدن جهانی از دیگاه تورکیه چهارشنبه 18 میزان 1397 هجری شمسی -41-

"این هفته روی موضعی با عنوان"اهداف جهانی تعلیم تربیه " در خدمت تان قرار داریم

چشم انداز تمدن جهانی از دیگاه تورکیه چهارشنبه 18 میزان  1397 هجری شمسی -41-

در دوسه برنامه قبل گفته بودیم که تعلیم وتربیه هم یک پدیده هم خوب و هم بد ساری بوده وجوامع بشری را مستقیما تحت تاثیر قرار میدهد. از اینروشیوه های تعلیمی وتربیتی دیگر کشور ها زنده گی اجتماعی مارا بطور مستقیم متاثر میسازد. بنابرین به لزوم وجود اصول جهانی درسیستمهای آموزشی برای خانواده بشریت تاکید کرده بودیم. پس از اشاره یی کوتاه به وضعیت آموزش و پرورش در جهان، منحیث دو اصل اساسی واولیه، به افزایش آگاهی از عدالت و پرورش انسان هایی مثبت اندیش به صفت فلسفه آموزشی تاکید کردیم.

ارزیابی های پروفیسور دکتورقدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید انقره  را در این زمینه تقدیم حضورتان می کنیم.

3. سیستم آموزشی تربیت کننده انسانهای صاحب اصول اخلاقی:

مهمترین اصل در نزد افراد عبارت از پذیرش اینکه که باید همگان مطابق به با اصول اخلاق عمومی بوده باشند واین امکان زندگی اجتماعی را فراهم میکنند. هدف اصلی، صاحب شدن افراد به این اصول است. ما چنین تصور میکنیم که دیگران سرقت نمیکنند، حمله نمیکنند، سوء استفاده نمیکنند و دروغ نمیگویند و جنگ نمیکنند. یک لحظه تصور کنید بدون موجود این اوصاف به دیگران یک روز از خانه بیرون میروید. آیا میتوانستید از خانه بیرون بروید. آیا بدون اینکه مطمئن باشید اولین انسانی که دربیرون ازخانه خواهید دید به شما حمله نمیکند، میتوانید از خانه بیرون بروید؟ بدون اینکه مطمئن شویم انسانهایی که در بیرون از خانه خواهیم دید دست به سرقت اموالمان نخواهند زد، چطور میتوانیم به بیرون برویم؟

به مثالهای بیشتری میتوانیم اشاره کنیم. در چنین جامعه وحشی آیا زندگی امکان پذیر خواهد بود؟ تربیت افرادی که صاحب اصول اخلاقی هستند برای جامعه ای قابل تحمل ضروری است. تعیین این اصول اولیه و عمومی چندان سخت نیست. در فرهنگ های مختلف این اصول به شکل کم و یا زیاد، در هر حال وجود دارد.

4. سیستمی که یاد میدهد دو روز نباید همسان باشد، سیستمی که کارکردن را آموزش میدهد:

اصولی که ذکر خواهیم کرد اغلب مربوط به محتوا و روش سیستم آموزشی است. سه اصلی که قبلا توضیح دادیم (عدالت، نگرش مثبت و آموزشی مبتنی بر اخلاق) ارزشهای اساسی است که به هر نحو و درهرسطحی باید در سیستم آموزشی جایگزین شود. سیستم های آموزشی عاری از این ارزشها میتواند نتایج خطرناکی برای بشریت در پی داشته باشد. جنگ های جهانی، حملات تروریستی، دیوارهای امنیتی و هرگونه اقدام واختراعی که بشریت را به سوی نابودی میبرد، نه محصول ذهن انسانهای بیسواد بلکه محصول تفکر انسانهای آموزش دیده و تحصیلکرده بوده است. تمامی اینها اشک ها و رنج هایی است که میتواند محصول سیستم های آموزشی سطح بالا باشد. اینها ارزشهایی هستند که قادر به حفظ خانواده بشریت در بخش آموزش، همانند بسیاری از بخش های دیگر میباشد. جای دارد سخن ارزنده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم راکه می گوید "از دانشی که سود ندارد به خدا پناه میبرم" را ذکر کنیم. دقت داشته باشید که نه به علم مضر بلکه به علمی که سودی ندارد اشاره شده است.

کاروتلاش وآموختن چیزهای جدید، یکی از مفید ترین اقدامات برای بشریت است. زندگی وابسته به دیگران، که بر مبنای تنبلی استوار است سبب فاسد شدن و پوسیدگی جوامع خواهد شد. در این چارچوب باید هر شغلی را مقدس دانسته و برای کار تمامی شغل ها تشویق کرد.  

 

5. آموزشی نه همسان بلکه سیستمی کثرت گرا که نسبت به پتانسیل انسانها طراحی شده باشد:

در سطح دولتهای مدرن و مرکزگرا، روش آموزش توده یی نیز در سطح جهان گسترش یافت. این نوع سیستم سهم بسزایی در دسترسی همگان به آموزش داشت. برعلاوه این، سیستم مذکور سبب از میان برداشته شدن تفاوت ها گردید. در نتیجه تمامی انسانها را در یک قالب مساوی جای داد. در حالیکه هر انسان جدا از دیگری بوده و هر انسان یک جان متفاوت و یک جهان متفاوت است. همانطور یکه شیخ غالب نیز گفته است: به خودت خوب بنگر که توبرگزیده یی عالم هستی استی، تو نور چشم کائناتی، تو انسان استی.

سیستم آموزشی نباید برای تمام افراد جامعه یکسان باشد، بلکه باید به گونه ای باشد که پتانسیل و استعداد هر فرد را به طور جداگانه کشف کرده و از این استعدادها در راستای منافع جامعه استفاده کند.

6. آموزشی عجین شده با زندگی:

در سیستم آموزشی سنتی، افراد در چارچوب رابطه شاگرد و استادی، کار می آموزد. امروزه موسسات آموزشی و پرورشی حرفه ای تر شده اند. در نتیجه، شاهد دور شدن موسسات آموزشی از زندگی و تئوری آموزشی منطبق هستیم. جمله معروف انیشتین که گفته است: "آموزش آن چیزی است که پس از فراموش شدن آنچه که در صنف درسی آموخته شده در ذهن باقی میماند." طرفداران و مخالفین بسیاری دارد. اگر هدف از آموزش آماده سازی فرد برای جامعه باشد، آموزش نباید در صنوف درس داده شود. بنابراین موسسات آموزشی باید پس ازآموزش افراد در بخش های مختلف نظیر بخش خصوصی و آکادمیک با زندگی عجین باشد.

7- سیستم آموزشی که انسان را به تفکر، پرسش و کشف برمی انگیزد:

آموزش نه برای گذشته و نه حال بلکه اقدامی برای آینده است. البته به آموزش تجربیات گذشته نیز پرداخته میشود. اما تمامی اینها باید سبب درک بهتر آینده و تولید چیزهای جدید شود. سیستمی که تکرار مکررات را مورد هدف قرار داده هرگز نخواهد توانست ما را به آینده برساند. انسانها پتانسیل و استعداد خود را تنها از راه تفکر، سوال کردن و قضاوت کردن میتوانند کشف کنند. سیستم آموزشی در واقع زمینه کشف انسان از سوی خود او را فراهم میکند. به صفت یک اصل دیگر میتوان نه از سیستم آموزشی که موسسات دولتی با مرکزیت دولت نه، بلکه بر آموزشی با مرکزیت نهادهای مدنی و بخشهای خصوصی نام برد. و یا میتوان این سیستم را به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار داد. به این مطلب نیز در مقاله ای دیگر اشاره خواهیم کرد.

بدون شک میتوان این اصول را افزایش داد. ولی ذکر تمامی آنها در یک مقاله امکان پذیر نیست. علاقمندان میتوانند مقاله من با عنوان "جوانی در عصری جهانی" را مطالعه کنند. البته که تحصیلات عالی بینهایت مهم است. عاقبت جوامعی که دارای سیستمی عاری از اصولی که نام برده شد، هستند، خطرناک است. امروزه انسانهایی که به سوی هم صنفی های خود فیر میکنند، غذاها را مسموم میکنند، داخل مواد غذایی سوزن میگذارند و یا بشریت را به سوی فلاکت سوق میدهند، انسانهای جاهل و نادان نیستند. اینها افرادی بی مرام ولی تحصیلکرده ای هستند که از دانسته های خود در راستای منافع جامعه استفاده نمیکنند. آنچه که در سیستم آموزشی مهم است، شاید موضوع درس نباشد ولی آموختن چه چیزی با چه هدفی حائز اهمیت است.

ارزیابی های پروفسور دکتر قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید انقره  را تقدیم حضورتان کردیم.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL

 

 

 

 اخبار مربوطه