چشم انداز تمدن جهانی از دیگاه تورکیه چهارشنبه 9 عقرب 1397 هجری شمسی -44-

این هفته مطلبی داریم تحت عنوان " اضمحلال یا عدالت جهانی"بقلم پروفیسور دوکتور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم:

چشم انداز تمدن جهانی از دیگاه تورکیه چهارشنبه 9 عقرب 1397 هجری شمسی -44-

قرن بیستم، قرن مواجه شدن بشربا بیشترین نوع خشونت بود. قرنی که دو جنگ خونین تاریخ را در بنیه خود جای داد. قرن بمهای اتمی که پرتاب شان باعث شد نه تنها انسان ها بلکه همه جانداران درآن منطقه نابود شوند.

نظامی که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، نظام صلح و آرامش نبود که با درس عبرت از گذشته، بروز جنگ ها را غیرضروری جلوه دهد. این نظام، نظام برندگانی بود که موقعیت آنها را حفظ میکرد. نظام بریتون وودس (Bretton Woods) که تعریفی از سیستم پولی بین المللی بوده و دالر آمریکا را به واحد اصلی پولی در جهان تبدیل کرد، نظام تشکیل یافته توسط برندگان سیستم سازمان ملل را، به حالت پایدار درآورد. هم اکنون توجه شما را به ارزیابی های پروفیسوردوکتورقدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید در این رابطه جلب میکنیم:

هم نظام بریتون وودس وهم نظام سازمان ملل که دردوره جنگ سرد، به طورنسبی کارکردخوبی داشتند، امروزمتزلزل شده اند. توزیع قدرت جهانی در بین پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین) که اساسا خود یک ائتلاف به شمار میرود، متغییر است. با پایان یک نظام دوقطبی در جهان، بازیگران جهانی کوشیدند تا با ایجاد تشکل ها و ائتلافات مختلف، نظام موجود را ادامه بدهند. چنانچه همه با هم شاهد آنیم، که اینها همه ائتلاف هایی مبتنی بر عدالت نبودند، همانگونه یی که  در عراق، افغانستان، بوسنیا، کریمه، سوریه و آراکان تشکیل شدو یا نشد و گاهی نیز در تشکیل آنها تاخیر ایجاد شد. روند جهانی شدن و مشخص شدن همه چیز، باعث شد تا سطح انتقادات از نظام جهانی تشکیل یافته بعد از جنگ سرد روز به روز افزایش یابد. در همین راستا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه، درهرفرصتی، تاکید میکند که دنیا بزرگتر از 5 است. خساره تداوم هر نوع بی عدالتی در جوامع بسته و به دور از ارتباطات جهانی و تکنالوژی ها، با گذشت هر روز افزایش میبابد. تداوم نظام جنگ سرد، در شرایط جهانی که امکان دسترسی به هر نوع اطلاعات بسیار آسان بوده و بی عدالتی ها نیز به وضوح قابل مشاهده میباشد، غیرممکن است. امروز در عصری زندگی میکنیم که بازگشت به وضعیت سابق غیرممکن است. به عبارتی دیگر در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که بازگشت به وضعیت سابق محال بوده و یگانه راه یا وضعیت در یافت راه جدید است و یا هم اضمحلال. بلی مصارف و خساره تداوم وضعیت سابق دوران جنگها رفته رفته در حال افزایش است. ولی بازیگران جهانی، به شکل بی سابقه یی در طول تاریخ، از سلاح های مرگبار کیمیاوی و بمب های هایدوجنی برخوردار شده اند. یک مدیریت سیاسی بی ثبات که امروز شاهد عواقب آن هستیم، آینده تمامی جهان را با خطرات جدی یی مواجه کرده است. در شرایطی که نظام جنگ سرد زیر سوال برده میشود و هنوز نظام جدیدی نیز تشکیل نیافته است، برای رهایی از این سلاح ها که حیات بشر را در تحت تهدید و خطر قرار داده اند، با هدف جلوگیری از روبرو شدن با خطر نابودی جدیدی و همچنین دست یابی به صلح و آرامش پس از دوره جنگ سرد، باید در همه زمینه ها یک ائتلاف جهانی عادلانه تشکیل بدهیم. زیرا هم عدالت و هم بی عدالتی هردو ساری اند. تلاش در جهت تشکیل ائتلاف برای عدالت جهانی را نباید صرفا در سطح دولتها، تصورکرد.  آینده جهان، تلاش برای تشکیل ائتلاف های عادلانه درهمه سطوح ودرهمه زمینه های زندگی را میطلبد. دنیای کار، نهادهای کسب و کار، سندیکاها، مراکز وکلا، نهادهای تولید اندیشه، نهادهای جامعه مدنی، محافل ورزشی، فرهنگی و هنری، روشن فکران، جمعیت های دانشجویی همه میتوانند بخشی از ائتلاف های عادلانه باشند. در همین راستا میتوانند ابتدا فعالیت های مربوط به شناخت یکدیگروهمکاری را افزایش داده و سپس نیزهمه با هم صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. در گذشته، در دوره جنگ سرد، بجز رسانه های جنگ سرد که اکثریت، جایی درآن نداشتند، گزینه دیگری وجود نداشت. امروز با توسعه تکنولوژی های ارتباطاتی و تکنالوژی اطلاعات، سیاحت های روز افزون، زمینه همکاری انسانها از کشورهای مختلف فراهم شده است. اگر دانشجو هستید، دیگر در همه جای دنیا دانشجوهای بین المللی وجود دارند. اگر کارفرما هستید، این یعنی در سطوح جهانی قادر به برقراری ارتباط هستید. ما باید در همه زمینه ها در جستجوی برقراری ارتباط باشیم.تا زمانی که تهدید تا این حد نزدیک، دردناک و جهانی است، اکتفا به منابع محلی نتایج جهانی به همراه نخواهد داشت. مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، آتئیست و بودیستها، با هرنوع ایدئولوژی و اعتقاد دینی و مذهبی که دارند باید با توجه به ابعاد خطری که با آن مواجه هستند، با تشکیل ائتلاف های جهانی درجهت تامین عدالت، از آینده خود دفاع کرده و به وجدان بشری تاکید کنند.

این وضعیت در ادوار مختلف میتواند موفقیت آمیز باشد. بازتاب موضع مشترک همه کشورها در شواری امنیت سازمان ملل دربرابر تصمیم تک طرفه آمریکا مبنی براعلام بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل، واکنش جهانی به قتل وحشیانه جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی، نشان داد که بشر میتواند احساس و صدای مشترک خود را به جهان ابراز کند و این بسیار امیدوار کننده است. انسان ها به همین شکل قادر به تشکیل ائتلاف های عادلانه هستند. همکاری برای بیت المقدس، آراکان، سوریه، حقوق بشر، مبارزه با اسلام هراسی و نژاد پرستی و اتخاذ موضعی مشترک در برابر نئو نازیزم، فاشیزم، سلاح های کیمیاوی و انحصار طلبی جهانی میتواند بخشی از این موضوعات باشد. باید از هرنوع بی عدالتی جهانی در همه سطوح پرده برداری کرد. باید در برابر آن خواستار برقراری عدالت جهانی شده و در این خصوص اصرار ورزید. با هر دین، زبان، نژاد، ایدئولوژی و اعتقادی که داریم، اگر قادر نباشیم نظامی تاسیس کنیم که نتواند ظلم را محکوم کند، نابودی مان اجتناب ناپذیر خواهد بود. چرا که یک دولت، قشر و جامعه واحد به تنهایی قادر به متوقف ساختن حملات جهانی نخواهد بود.

امروز در عصری زنده میکنیم که هنوز یک نظام جدید جهانی تشکیل نشده است. گویی جهان در برزخ قرار گرفته است. هنوز برای تاسیس یک جهان مبتنی بر عدالت فرصت داریم. برای دستیابی به عدالت جهانی باید همه یی بشر کوششو تلاش نهایی خود را به کار ببندد. در غیر اینصورت، اگر فردا، نظامی ناعادلانه همانند سابق، تاسیس شود و یا یکی از بازیگران جهانی فتیله بمب های نابودکننده بشر را آتش زده و قیامت برپا کند، شاید بسیار دیر شده باشد.

ارزیابی های پروفیسور دکتر قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید انقره  را تقدیم حضورتان کردیم.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL

 

 اخبار مربوطه