پلهای دوستی تورکیه، جمعه 19 دلو 1397 هجری شمسی

پلهای دوستی تورکیه، جمعه 19 دلو 1397 هجری شمسی

 

معاونیت تورکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوندیعنیریاست عمومی " Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)"

در چهار قسمت اول برنامه به ارائه اطلاعات در زمینه فعالیت های آژانس همکاری و توسعه تورک تیکا در مناطق مختلف جهان پرداختیم. این هفته از فعالیت های نهادی دیگر که فعالیت های ارزشمندی در این جغرافیا دارد سخن خواهیم گفت. با شما به بررسی فعالیت های معاونیت تورکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند " Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)" خواهیم پرداخت:

معاونیت تورکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند (YTB) درتاریخ ششم اپریل سال 2010 تاسیس شد. این موسسه دولتی، مسئولیت هماهنگی و توسعه فعالیت های مربوط به شهروندان تورک مقیم خارج از کشور، جوامع برادر و دانشجویان خارجی دارای بورس تحصیلی در تورکیه، را بر عهده دارد.

معاونیت تورکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند  (YTB)با فعالیت های خود در داخل و خارج از کشور نقش مهمی در تقویت روابط بین جوامع خویشاوند و برادر و تحکیم روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود دارد. دانشجویان دارای بورس تحصیلی در تورکیه نیز سفرای داوطلبانه تورکیه در چهار گوشه جهان به شمار می روند.اخبار مربوطه