پرسش ماه

پرسش این ماه

 

01/10/2018

سلام دوستان گران ارج برنامه پرسش این ماه!

پرسش ماه اوکتوبر مان درمورد چندمین سال گرد هم ایی  کشور های عضو سازمان ملل متحد در نیویارک  بوده است.

امسال چندمین  اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درنیویارک برگزار گردید؟

الف. هشتاد سیومین

ب. هفتاد و سی.مین

ج.  نود مین       

به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 31 اوکتوبر 2018 از طریق پست الکترونیکی، تیلفون، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی :     dari@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تیلفون     :   ۳٤۳٦ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی       :   P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

با آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان

نوت: در صورتیکه آدرس خویش را دقیق ننویسد شانس برنده شدن را از دست خواهد داد.


به پرسش ماه جواب بدهید