پرسش ماه

پرسش این ماه

68

01/08/2018

سلام دوستان گران ارج برنامه پرسش این ماه!

پرسش ماه آگست مان درمورد وظیفه قبل از این مرحله بنعلی یلدیریم  بوده است.

 بنعلی ییلدیریم که قبلا در دوره سیستم پارلمانی ریاست جمهوری تورکیه به صفت نخست وزیر ایفای وظیفه مینمود، در این دوره یعنی در سیستم جدید ریاستی تورکیه فعلا در کدام پست ایفای خدمت مینماید؟

الف : معاون ریس جمهورتورکیه

ب   : رئیس مجلی ملی تورکیه

ج   : وزیر أمور خارجه تورکیه

به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 31 آگست 2018 از طریق پست الکترونیکی، تیلفون، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی :     dari@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تیلفون     :   ۳٤۳٦ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی       :   P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

با آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان

 دقت: در صورتی که آدرس خود را ارسال ننمایید، شانس برنده شدن را از دست میدهید.

 


به پرسش ماه جواب بدهید