ساخت موتور طیاره های بدون سرنشین در تورکیه

شرکت صنایع موتورسازی تورکیه آماده تولید مقدار زیادموتور طیاره بدون سرنشین موسوم به پهپاد می‌شود

ساخت موتور طیاره های بدون سرنشین در تورکیه

شرکت صنایع موتورسازی (TEI) تورکیه که به صفت مرکز تولید موتورهای طیاره فعالیت میکند آماده بهره برداری از خط تولید اولین پیشران طیاره های بدون سرنشین خود میشود.

این شرکت تاکنون 9 موتور مدل ANKA-S ساخت خود را به شرکت صنایع هوایی تورکیه تحویل داده و موتور مدل «PD170» که برای طیاره های بدون سرنشین طراحی شده را نیز بعد از انجام مراحل تست نهایی به مرحله تولید رسانده است.

محمود آقشین مدیرعامل این شرکت در غرفه آن در نمایشگاه هوایی یوروآسیا در مصاحبه با خبرنگار آناتولی درباره پروژه موتور مدل «PD170» گفت:

"استفاده از موتورهای تغییریافته برای ساخت طیاره های بدون سرنشین امری معمول است. ما موتور طیاره های غیرنظامی PD170 را تغییر داده و برای پرواز در ارتفاع 30-40 هزاری طیاره بدون سرنشین آماده می‌کنیم. تست پرواز با برد کوتاه و بلند توسط این موتور انجام گرفته و جهت تعداد بیشترتولید آماده است".اخبار مربوطه