طیاره بدون سرنشین مینی بیراقدار اولین طیاره بدون سرنشین ملی تورکیه

طیاره بدون سرنشین مینی بیراقدار که توسط شرکت بایکار مآقینا تولید شده است، یکی از بخشهای مهم صنایع دفاعی تورکیه محسوب میشود

طیاره بدون سرنشین مینی بیراقدار اولین طیاره بدون سرنشین ملی تورکیه

طیاره بدون سرنشین مینی بیراقدار، قابلیت حمل در یک بکس کوچک را دارد. قطعات آن میتواند به راحتی وصل شود و پس از یکجا شدن قطعات، به راحتی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

طیاره بدون سرنشین مینی بیراقدار که اولین مینی روبوت تورکیه محسوب میشود، هم از نظر الکترونیکی و هم از نظر تکنالوژیکی، کاملا ساخت تورکیه و ملی میباشد.

از خصوصیات این طیاره بدون سرنشین مینی میتوان به تعقیب نقطه مورد هدف به شکلی اتوماتیک، سیستم خبررسانی مطمئن، پرواز و حرکت اتوماتیک و ایستگاه شارژ موبایل اشاره کرد.

این طیاره بدون سرنشین، سال 2007 وارد تجهیزات نیروهای مسلح تورکیه شده و میتوان گفت که چشم دیجیتالی سربازان تورک میباشد.

طیاره بدون سرنشین مینی  بیراقدار، در مقایسه با رقبایش دارای چندین نوع خصوصیات میباشد. این طیاره بدون سرنشین بیش از 100 هزار پرواز موفق انجام داده است.

این طیاره بدون سرنشین قابلیت استفاده در جغرافیای با شرایط سخت و شرایط جوی بد را داراست. میتواند تصاویری که از آسمان میگیرد را به شکل لحظه ای منتقل نماید.

طیاره بدون سرنشین بیراقدار که در مبارزه با ترور نقشی مهم و فعال برعهده دارد، سال 2012 به قطر نیز فروخته شده است.

با این فروش، طیاره بدون سرنشین مینی بیراقدار به صفت اولین وسیله نقلیه هوایی ملی تورکیه که صادر میشود، نام خود را در تاریخ ثبت کرده است.اخبار مربوطه