فروش وسایل شخصی نیل آرمسترانگ به مبلغ 7.4 میلیون دالر

وسایل شخصی نیل آرمسترانگ، اولین فضانوردی که روی ماه قدم نهاد در یک داوطلبی در آمریکا به مبلغ 7.4 میلیون دالر به فروش رسید

فروش وسایل شخصی نیل آرمسترانگ به مبلغ 7.4 میلیون دالر

وسایل شخصی نیل آرمسترانگ، اولین فضانوردی که روی ماه قدم نهاد در یک داوطلبی در آمریکا به مبلغ 7.4 میلیون دالر به فروش رسید

وسایل شخصی نیل آرمسترانگ، فضانورد آمریکایی و نخستین انسانی که برکره ماه قدم گذاشت، در خانه داوطلبی هریتیج در دالاس آمریکا به مبلغ 7.4 میلیون دالر به فروش رسید.

خانه حراج هریتیج با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که وسایل شخصی آرمسترانگ به داوطلبی گذاشه شده بود، به مبلغ 7.4 میلیون دالر فروخته شده است.

همچنین در بین این وسایل بیشترین متقاضی را با مبلغ 468 هزار و 500 دالر کارت شناسایی آرمسترانگ در سفینه آپولو داشته است.اخبار مربوطه