"عنقا" اولین پرواز با موتور داخلی PD-170 را انجام داد

اولین پرواز عنقا، علیرغم سرمای 10- درجه، با موتور ملی PD-170 با موفقیت انجام شد

"عنقا" اولین پرواز با موتور داخلی PD-170 را انجام داد

اولین پرواز عنقا، علیرغم سرمای 10- درجه، با موتور ملی PD-170 با موفقیت انجام شد

اسماعیل دمیر رئیس صنایع دفاعی تورکیه اعلام داشت، "عنقا" طیاره یی بدون سرنشین ملی، اولین پرواز خود را با موتور ملی و داخلی PD-170 انجام  داد

اسماعیل دمیر از طریق تویتر پیامی در این رابطه منتشر کرد

دمیر در این پیام اظهار داشت، اولین پرواز عنقا، علیرغم سرمای 10- درجه، با موتور ملی PD-170 با موفقیت انجام شد

دمیر از تمامی کسانی که در این موفقیت سهم داشته اند تشکر و قدردانی کرداخبار مربوطه