در یونان جسد کارمند بلند پایه سفارت روسیه کشف شده است

در یونان جسد کارمند بلند پایه سفارت روسیه کشف شده است

در یونان جسد کارمند بلند پایه سفارت روسیه کشف شده است

در یونان جسد کارمند بلند پایه سفارت روسیه کشف شده است

طبق گزارش‌ رسانه‌های یونان کارکنان سفارت روسیه در آتن پس از ناپدید شدن چند روزه آندری مالانین، کارمند بلندپایه و ۵۵ ساله در این سفارتخانه وارد خانه او شده و جسدش را پیدا نمودند.

پلیس یونان تحقیقات خود را در رابطه با علت مرگ این مقام روسی آغاز نموده است.اخبار مربوطه