وزیر به اتهام رشوه بازداشت گردید

در قزاقستان وزیر به اتهام رشوه بازداشت گردید

وزیر به اتهام رشوه بازداشت گردید

در قزاقستان وزیر به اتهام رشوه بازداشت گردید

به اساس گزارش های رسیده وزیر اقتصاد اسبق قزاقستان به اتهام اخذ رشوه بازداشت گردیده است.
در قزاقستان ادارۀ خدمات مبارزه با فساد اداری اعلام داشت, نیروهای پولیس این کشور روز گذشته، قواندیق بیشیم باییف وزیر اقتصاد اسبق این کشور را بازداشت نموده اند.
وی، به ظن اخذ رشوه در روز ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی، از جانب نور سلطان نظربایف رییس جمهور قزاقستان از کارش سبکدوش شده بود.
در این اواخر دولت قزاقستان تلاش‌های خود به منظور از بین بردن فساد اداری را افزایش بخشیده است. 

در این چهارچوب شماری از مقامات بلند پایه دولتی بازداشت شده اند. اخبار مربوطه