ترامپ: داعش از طرف امریکا به وجود آمد

ترامپ: داعش از طرف امریکا به وجود آمد

ترامپ: داعش از طرف امریکا به وجود آمد

ترامپ: داعش از طرف امریکا به وجود آمد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا در اولین نشست خبری خود پس از پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری کشور گفت: داعش را حکومت فعلی آمریکا به وجود آورده است و روسیه در مبارزه با آن به ما کمک خواهد نمود.

وی افزود: "با روسیه هیچ توافق و ارتباطی ندارم و نمی دانم که آیا ارتباط خوبی در آینده خواهم داشت یا نه، ولی سعی خواهم کرد چنین شود. در هر حال محبت پوتین نسبت به خودم یک امتیاز میباشد".

دونالد ترامپ درباره انتشار گزارش های محرمانه خود، اظهار کرد: اطلاعات مهمی از زندگی خصوصی و مسائل مالی من احتمالا توسط سرویس های اطلاعاتی آمریکا به دست روسیه رسیده باشد.

او این ادعا‌ها را "گزارش بی‌پایه" و " خصمانه" دانست و اظهار داشت: "این مزخرفات شاید توسط واحد‌های اطلاعاتی شیوع یافته باشد. اگر چنین است این برای آنها لکه بزرگی خواهد بود".

دونالد ترامپ درباره هک شدن ایمیل های خود نیز گفت: فکر می کنم روسیه پشت این قضیه هست، ولی به نظر من اشخاص و کشورهای دیگری نیز در این امر دخیل‌ میباشند.اخبار مربوطه