ذخایر سوختی یمن رو به اتمام است

سازمان ملل اعلام داشت که ذخایر سوختی در یمن تا پایان ماه جاری به اتمام خواهدرسید

ذخایر سوختی یمن رو به اتمام است

صندوق جمعیت کشورهای عربی سازمان ملل با انتشار اطلاعیه ای در حساب تویتتر خود اعلام نمود، کمبود سوخت  دریمن، فعالیتهای مبارزه با مرض وبا، تامین آب و سیستمهای کانالیزاسیون که از سوی صندوق کودکان سازمان ملل به پیش برده میشود را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در اطلاعیه با اشاره براینکه، این وضعیت حدود 6 میلیون تن در مناطقی را که با خطر شیوع وبا رو برو هستند، تحت تاثیر قرارخواهد داد، گفته شد، ذخایر سوخت موجود در یمن تا پایان ماه جاری به اتمام خواهد رسید.

در ادامه اطلاعیه آمده است، در صورت عدم رسیدن واکسن های لازمه به منطقه در نتیجه بسته شدن گذرگاههای زمینی، حدود 1 میلیون کودک زیر یک سال یمنی با امراضی چون فلج اطفال و سرخکان رو برو خواهند شد.  اخبار مربوطه