رجب طیب اردوغان امروز عازم روسیه خواهد شد

دیداررجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه ازروسیه وکشورهای خلیج امروز آغاز خواهد شد

رجب طیب اردوغان امروز عازم روسیه خواهد شد

دیداررجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه ازروسیه وکشورهای خلیج امروز آغاز خواهد شد.

اردوغان امروزدرشهر سوچی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس دولت اینکشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

دراین دیدارموضوعاتی چون سوریه، مبارزه با تروریزم و قرارداد سیستم های دفاع راکتی اس - 400 مورد بررسی قرار داده خواهد شد.

اردوغان به تعقیب دیدار از روسیه رهسپار کویت شده و با صباح ال احمد ال جابر ال صباح امیر اینکشور ملاقات خواهد کرد.

آخرین توقفگاه اردوغان قطر میباشد.

رئیس جمهوردر قطردرسومین اجلاس عالی کمیته استراتژیک تورکیه و قطر شرکت خواهد کرد.

در این دیدار بحران خلیج نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار داده خواهد شد.اخبار مربوطه