نماینده دایمی عربستان سعودی در مورد بازداشت شده گان معلومات داد

در روز 4 ام نوامبر، دهها تن از چهره‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در عربستان سعودی، در چارچوب مبارزه با فساد بازداشت شدند

نماینده دایمی عربستان سعودی در مورد بازداشت شده گان معلومات داد

شهزاده عبدالله المعلی نماینده دائمی عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفت: مقامات بلندپایه و تجار میلیاردر بازداشت شده در عربستان سعودی از یک محاکمه عادلانه برخوردار خواهند بود.

عبدالله المعلی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل، ارزیابی های خود در زمینه دستگیریهای صورت گرفته در کشورش در راستای کمپاین مبارزه با فساد را مورد ارزیابی قرار داد.

المعلمی تصریح کرد:"می‌توانم به شما اطمینان ‌خاطر بدهم که تدابیر قانونی لازم به ارتباط تمامی بازداشت ‌شدگان اتخاد خواهد شد."

وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد دستگیرشدگان در عربستان گفت:"از تعداد بازداشت شدگان اطلاعی ندارم. این موضوعی است که مقام‌های امنیتی در زمان مناسب آن را اعلام خواهند کرد."

 در روز 4 ام نوامبر، دهها تن از چهره‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در عربستان سعودی، در چارچوب مبارزه با فساد بازداشت شدند.اخبار مربوطه