حمله به سفارت تورکیه در کوپنهاگن

سفارت تورکیه در دنمارک با کوکتل مولوتوف (بم شیشه یی مملو از پطرول)مورد حمله قرار گرفت

حمله به سفارت تورکیه در کوپنهاگن
حمله به سفارت تورکیه در کوپنهاگن
حمله به سفارت تورکیه در کوپنهاگن

سفارت تورکیه در دنمارک با کوکتل مولوتوف (بم شیشه یی مملو از پطرول)مورد حمله قرار گرفت

توربن ماداسین " Torben Madsen " یکی از مقامات امنیتی کوپنهاگن در پاسخ به سوالات روزنامه نگاران اعلام کرد : نیروهای پولیس گزمه در نزدیکی های محل سفارت تورکیه در کوپنهاگن ساعت 2 و 55 دقیقه متوجه این حمله شدند.

وی ضمن اشاره به اینکه تعداد زیادی تیم پولیس به محل اعزام گردید تاکید کرد : نیروهای پولیس ضمن تلاش جهت دستگیری عاملین حمله آتش سوزی واقع در سفارت تورکیه در کوپنهاگن را آتش سوزی را نیز حاموش کردند.

به گفته همین مقام ، چنین به نظر میرشد که چهار مهاجم با کوکتل مولوتوف ساختمان سفارت تورکیه در کوپنهاگن را مورد حمله قرار دادند.

وی ضمن اشاره به اینکه تحقیقات پیرامون حادثه ادامه دارد در رابطه با هویت احتمالی مهاجمین اطلاعاتی ارائه نداشت.

به ساختمان سفارت تورکیه در کوپنهاگن که در نتیجه این حمله کسی کشته و یا مجروح نگردید خساراتی وارد آمد.

به تعقیب این حمله در مقابل ساختمان سفارت تورکیه تدابیر امنیتی جدی تری اتخاذ گردید.اخبار مربوطه