رئیس جمهور غنی با همتای چینی خود ملاقات کرد

دراین ملاقات در ارتباط به تامین صلح در افغانستان صحبت بعمل آمد

رئیس جمهور غنی با همتای چینی خود ملاقات کرد

طبق گزارش وبسایت ریاست جمهوری افغانستان (ارگ)، محمداشرف غنی رئیس جمهوری این کشور با شی جین پینگ همتای چینی خود در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای چین ملاقات نمود.

رئیس جمهور غنی در این دیدار گفت: افغانستان به هدف صلح نزدیک است، همکاری کشورهای دوست ما را به این هدف نزدیک تر می سازد.

شی جین پینگ رئیس جمهور چین اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم تا روابط دوجانبه میان دو کشور بیشتر تقویت یابد، گسترش همکاری با افغانستان به منظور تأمین صلح و ثبات در این کشور هدف اساسی ما را تشکیل میدهد.

رئیس جمهور چین با تمجید از تلاش های همتای افغان خود در راستای تامین صلح و ثبات در این کشور و پیشنهاد آتش بس موقت با طالبان تصریح کرد: اینکه طالبان از آتش بس موقت استقبال کرد، برای افغانستان و منطقه باید به فعال نیک گرفته شود. اخبار مربوطه