لازم است برنامه ریزی برای "تولید سلاح نسل آینده" آغاز شود

اظهارات ولادیمیر پوتین ریس جمهور روسیه در زمینه تعین چهره اردوی روسیه

لازم است برنامه ریزی برای "تولید سلاح نسل آینده" آغاز شود

ولادمیر پوتین رئیس دولت روسیه، اظهار داشت، لازم است برای تعیین چهره  اردوی روسیه در زمینه "تولید سلاح نسل آینده" برنامه ریزی شود

پوتین طی سخنانی در جلسه کمیته صنایع نظامی گفت، طراحی برنامه دولتی سلاح، موضوعی حائز اهمیت است

پوتین با بیان اینکه برنامه موجود تا سال 2027 ادامه خواهد داشت، افزود، این برنامه از اول سال جاری آغاز شده است. در چارچوب برنامه کنونی، روند معاصر در رابطه با توسعه سلاح های جهانی و تجهیزات تکنیکی نظامی و تجارب روسیه در زمینه سلاح هایی که در سوریه بکار گرفته شده، مورد توجه قرار می گیرد. در نتیجه اجرای این برنامه، تاکتیک ها و ویژگی های فنی نیروهای نظامی باید بهتر از سلاح های جدید و کارآمد موجود روز در سایر کشورها باشد.

رئیس دولت روسیه ضمن خاطرنشان کردن سیستم راکتی سرمد، طیاره جنگی نسل پنجم سو-57، تانک جنگی آرماتا، سیستم دفاع هوایی  S-500 و پروژه زیربحری 677 اظهار داشت: " لازم است تا سر ازامروز برنامه ریزی برای توسعه و تولید سلاح های امیدوار کننده که چهره نیروهای مسلح روسیه را در بلند مدت و در طول دهه های آینده تعیین کرده بتواند، آغاز شود." اخبار مربوطه