واگذاری قوماندانی نیروهای ناتو در مدیترانه به تورکیه

تورکیه قوماندانی و کنترل نیروی ویژه بحری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" در مدیترانه را برای یک سال برعهده گرفت

واگذاری قوماندانی نیروهای ناتو در مدیترانه به تورکیه

تورکیه قوماندانی و کنترل نیروی ویژه بحری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" در مدیترانه را برای یک سال برعهده گرفت

قواندانی عمومی نیروهای مسلح تورکیه در اطلاعیه ای اعلام کرد: قوماندانی و کنترل نیروی ویژه بحری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" در مدیترانه برای یک سال به اردوی تورکیه سپرده شد.

در اطلاعیه مذکور با اشاره به اینکه این امر در چارچوب "ماموریت نگهبانی ابحار" ناتو صورت خواهد گرفت، آمده است:

"درهمین راستابا مشارکت ناوچه‌های "TCG Gemlik" و "TCG Akar"، یک تیم از واحد‌های زیربحری تهاجمی "SAT" و پششتیبانی پایگاه‌های ناتو "رزمایش عملی امنیت بحری" برگزار شده است".اخبار مربوطه