فراخوان قرقیزستان به ایجاد اصلاحات در سازمان ملل

سورنبای جین‌بیکوف، رئيس‌جمهور قرقیزستان با اشاره به اینکه سازمان ملل نیاز به اصلاحات دارد، گفت که این یک واقعیت و اقتضای زمان است

فراخوان قرقیزستان به ایجاد اصلاحات در سازمان ملل

سورنبای جین‌بیکوف، رئيس‌جمهور قرقیزستان در سخنرانی خود خطاب به هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه سازمان ملل نیاز به اصلاحات دارد، گفت: این یک واقعیت و اقتضای زمان است.

جین‌بیکوف همچنین تاکید کرد که در مقابل تهدید‌ و چالش‌های معاصر باید مکانیزم‌های بین‌المللی جدید ایجاد شود.

وی گفت: "سازمان‌ ما نیاز به تغییر دارد. این تغییر باید مبتنی بر اصلاحات، نمایندگی گسترده جغرافیایی و حمایت گسترده دولت‌های عضو سازمان ملل باشد. این روند طبیعی است".

وی تصریح کرد که قرقیزستان از صلح، امنیت جهانی و توسعه پایدار که از اهداف سازمان ملل متحد است حمایت می‌کند.



اخبار مربوطه