یشنهاد روسیه به اتحادیه اروپا درباره "جریان تورک"

وزیر امورخارجه روسیه گفت پروژه خط لوله انتقال گاز "جریان تورک" ممکن است با شراکت کشورهای اتحادیه اورپایی که علاقه دارند نیز اجرایی شود

یشنهاد روسیه به اتحادیه اروپا درباره "جریان تورک"

وزیر امورخارجه روسیه گفت پروژه خط لوله انتقال گاز "جریان تورک" ممکن است با شراکت کشورهای اتحادیه اورپایی که علاقه دارند نیز اجرایی شود.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت پروژه خط لوله انتقال گاز"جریان تورک" نه تنها یک پروژه ساخت روسیه و ترکیه است، بلکه ممکن است با شراکت کشورهای اتحادیه اروپا که علاقه دارند نیز اجرایی شود.

لاوروف با اشاره به همکاری نزدیک روسیه و اتحادیه اروپا در گذشته اظهار داشت اکنون همکاری و گتفگوی مانند گذشته ندارند.

وی همچنین با بیان اینکه شرکت نفت گازپروم روسیه به دلیل عدم امنیت تجهیزات انتقال گاز طبیعی اوکراین با شرکای اروپایی خود خط جریان شمالی را تاسیس کرده‌ است، تصریح کرد: " ساخت خط لوله جریان شمالی 2 نیز آغاز شد. جواز‌های لازمه دریافت شده است. همچنین پروژه خط لوله انتقال گاز "جریان تورک" نه تنها یک پروژه ساخت روسیه و تورکیه بلکه ممکن است با شراکت کشورهای اتحادیه ارپا که علاقه دارند نیز اجرایی شوداخبار مربوطه