اولین جلسه مشترک اقتصادی افغانستان و عربستان سعودی

این جلسه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد

اولین جلسه مشترک اقتصادی افغانستان و عربستان سعودی

به اساس گزارش وزارت دارایی افغانستان، اولین اجلاس کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و عربستان سعودی در ریاض برگزار گردید.

این اجلاس به ریاست مشترک همایون قیومی، وزیر دارایی و مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان در امور زیربناها و ماجد بن عبدالله القصبی، وزیر تجارت و سرمایه گذاری عربستان سعودی برگزار شد.

طرفین در مورد تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور، افزایش سرمایه گذاری، انرژی، تطبیق پروژه های توسعه ای، همکاری های فنی، حمل و نقل، استخراج معادن، تجارت و ترانزیت، همکاری های منطقه ای و دیگر مسائل بحث و گفتگو کردند.

وزیر دارایی افغانستان ضمن قدردانی از کمک های عربستان سعودی، گفت: این اجلاس باعث توسعۀ همکاری های اقتصادی میان دو کشور خواهد شد و افغانستان آماده است که توافقنامۀ تجارتی را جهت ارتقاء و حمایت دوجانبه از سرمایه گذاری امضاء کند.

وی افزود: ایجاد کمیسیون میان دو کشور فصل جدید همکاری های استراتیژیک و اقتصادی را باز کرده و روابط اقتصادی و تجارتی دو کشور را مستحکم می سازد.

گفتنی است وزیر دارایی افغانستان در عربستان سعودی به سر می برد، با برخی مقامات این کشور و مدیران عامل بخش خصوصی دیدار خواهد نمود.اخبار مربوطه