در قبال پناهجویان جامعه جهانی مسئولیت خود را انجام نداده است

رئیس جمهور تورکیه از اقدامات جامعه جهانی در قبال پناهجویان انتقاد کرده و اعلام کرد که آنها مسولیت خود را در قبال پناهجویان انجام نداده اند

در قبال پناهجویان جامعه جهانی مسئولیت خود را انجام نداده است

رئیس جمهور تورکیه از اقدامات جامعه جهانی در قبال پناهجویان انتقاد کرده و اعلام کرد که آنها مسولیت خود را در قبال پناهجویان انجام نداده اند.

 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با انتقاد از اقدامات جهانی درموضوع پناهجویان اظهار داشت که جوامع جهانی مسئولیت های خود درقبال حل مساله پناهجویان را انجام نداده است

وی که در نشست کاری تورکیه- مجارستان در بوداپست سخنرانی کرد چنین اظهار داشت:

"توافقی که ماه قبل همراه با آقای پوتین در نشست سوچی حاصل شد، امنیت 3.5 میلیون مردم ایدلیب سوریه را تضمین کرده است

پیشنهاد ما برای ایجاد "مناطق امن" در سوریه برای نجات جان صدها هزارانسان و ادامه حضور میلیون ها تن دیگر در کشورشان به ویژه اینکه از سوی متحدانمان عمدا مورد حمله قرار گرفته اند بوده است.

اقدامات اخیرتورکیه در جهت تامین امنیت خویش درعراق و سوریه وهمچنین تضمین امنیت مردم اینکشورها عده یی را ناراحت کرده است. تورکیه ضربه سنگینی را به تهدیدات تجزیه طلبانه درمورد آینده سوریه با راه اندازی موفقانه یی عملیات شاخه زیتون وسپر فرات وارد کرده است".

با اقدامات و جلوگیری‌های صورت گرفته اقتصاد تورکیه در حال بازگشت به تعادل و ثبات است. ساختار اقتصاد تورکیه کاملا مستحکم است و هیچ کس موفق به ضرر رسانیدنبه سیستم اقتصادی و بانکداری تورکیه شده نمیتواند، زیرا در برابر شوکهای اقتصادی کاملا مقاوم است

میخواهیم که با مجارستان به ویژه در بخش صنایع دفاعی یک سلسله اقدامات جدید انجام دهیم. در دیدارهایی که داشتیم بر روی این موضوعات نیز تاکید کردیم". اخبار مربوطه