اروپا خواستار پایان دادن به نقض حقوق اطفال ونوجوانان فلسطینی توسط اسرائیل شد

مجمع پارلمانی شورای اروپا ازاسرائیل خواست تا به رفتار نامناسب با اطفال ونوجوانان فلسطینی اسیردر زندانهای اینکشور پایان دهد

اروپا خواستار پایان دادن به نقض حقوق اطفال ونوجوانان فلسطینی توسط اسرائیل شد

مجمع پارلمانی شورای اروپا ازاسرائیل خواست تا به رفتار نامناسب با اطفال ونوجوانان فلسطینی اسیردر زندانهای اینکشور پایان دهد

مجمع پارلمانی شورای اروپا در نشست عمومی خود از دولت اسرائيل خواست تا به رفتار نامناسب با اطفال ونوجوانان فلسطینی اسیر زندانهای اینکشور پایان داده و سیستم قضایی خود را به ستندردهای جهانی بالا ببرد.

در این نشست گزارش و طرح پیشنهادی لیلانه ماوری از سوئیس بررسی و با 47 رای موافق در مقابل 11 رای مخالف و 4 رای ممتنع به تصویب رسید.

نماینده سویدن در طرح خود خواستار تغییر قوانین اسرائيل برای پایان دادن به رفتار نامناسب با اطفال ونوجوانان دربند فلسطینی و حمایت از حقوق آنها شده است.

همچنین رعایت عهدنامه های سازمان ملل و ستندردهای شورای اروپا در مورد حفاظت از حقوق اطفال ونوجوانان از دیگر خواسته های ماوری عنوان شده است.

در همین راستا طغرل تورکش از اعضای هیات نمایندگی تورکیه درمجمع پارلمانی شورای اروپا از حزب عدالت و توسعه با اشاره به شهادت محمد الدوره طفل 9 ساله فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی درکنار پدرش گفت:(هنگام شهادت) دردستان محمد حتی سنگ هم نبود ولی هدف گلوله قرارگرفته است.

وی افزود: شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی در کرانه باختری را محکوم میکنم. این اعمال صدمات جبران ناپذیری به روند صلح وارد میکند.

ازسوی دیگر خلوق کوچ از حزب جمهوری خلق و از اعضای هیات نمایندگی تورکیه در مجمع پارلمانی شورای اروپا اظهارداشت: اسرائیل تنها کشوری درجهان است که اطفال ونوجوانان را در محاکم نظامی مورد محاکمه قرار میدهد.اخبار مربوطه