تظاهرات مردم تورکیه علیه سیاست‌های چین در تورکستان شرقی

نهادهای مدنی مختلف تورکیه امروز در دو ولایت اردو و ترابزون علیه سیاست‌های چین در تورکستان شرقی و فشار آن بر مسلمانان اویغور تظاهرات کردند

تظاهرات مردم تورکیه علیه سیاست‌های چین در تورکستان شرقی

نهادهای مدنی مختلف تورکیه امروز در دو ولایت اردو و ترابزون علیه سیاست‌های چین در تورکستان شرقی و فشار آن بر مسلمانان اویغور تظاهرات کردند

نهادهای مدنی مختلف تورکیه امروز با تجمع در خیابان "عصمت پاشا" اولوسوالی آلتون‌اردو از توابع ولایت اردو رفتار و سیاست‌های دولت مرکزی چین علیه مسلمانان اویغور را محکوم کردند.

عمر اوقومش، نماینده ولایتی سندیکای ماموران دولتی تورکیه موسوم به "کمو سن" طی سخنانی در این تجمع اظهار داشت:

"رفتارغیر انانی پکن با مسلمانان تورکستان شرقی را محکوم می‌کنیم. جهان اسلام، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی جلوی این رفتارهای غیرانسانی راباید بگیرند. جامعه جهانی در مقابل نقض حقوق مسلمانان اویغور توسط چین بی‌تفاوت است. دولت این کشور سال‌هاست بطور سیستماتیک به کشتار سیستماتیک مسلمانان اویغور می‌پردازد."

همزمان نهادهای مدنی مختلف تورکیه درولایت ترابزون نیز تجمع اعتراض آمیز برپا و به سیاست‌های چین در تورکستان شرقی محکوم کردند.

گفتنی است مسلمانان اویغور در منطقه سین‌کیانگ واقع در شمال غرب چین با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند. دولت چین فشار زیادی را علیه آن‌ها اعمال می‌کند. این موضوع با اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مواجه شده استاخبار مربوطه