حمایت سیپراس از قبول عضویت کامل تورکیه در اتحادیه اروپا

سیپراس نخست وزیر یونان حمایت از روند عضویت کامل تورکیه در اتحادیه اروپا لازمی دانست

حمایت سیپراس از قبول عضویت کامل تورکیه در اتحادیه اروپا

آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان اعلام کرد که لازم است تا از روند عضویت کامل تورکیه در اتحادیه اروپا حمایت گردد.

آلکسیس سیپراس در دیدار با آنگیلا مارکل صدر اعظم آلمان در آتن به لزوم حمایت از تورکیه در روند عضویت کامل در اتحادیه اروپا تاکید کرد.

سیپراس گفت: قبول عضویت کامل تورکیه در اتحادیه اروپا هم به نفع ملت تورکیه خواهد بود و هم از نظر تامین ثبات در منطقه خیلی ها با ارزش است.

نخست وزیر یونان ضمن اشاره به اینکه در دیدار با آنگیلا مارکل روابط تورکیه و یونان و تحولات اخیر در زمینه مسئله قبرس را نیز با جوانب مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم گفت: از تلاش های مربوط به پیدایش یک راه حل پایدار و عادلانه به مسئله قبرس نیز باید حمایت شود.

آنگیلا مارکل صدر اعظم آلمان نیز در ملاقات با سیپراس از اهمیت قرار داد منعقده بین تورکیه و اتحادیه اروپا در زمینه پذیرش مجدد پناهجویان سخن راند.

مارکل ضمن اشاره به اینکه سعی میشود تا مشکلات و موانعی حقوقی ناشی از این قرار داد در بنیه اتحادیه اروپا مرفوع گردد تاکید کرد، قرار داد مذکور شامل مهاجرینی که از کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان به کشورهای اروپایی میروند؛، نمیشود.اخبار مربوطه