در عربستان سعودی نخستین بانک جاپانی به فعالیت آغاز کرد

این بانک جاپانی در ریاض پایتخت این کشور به فعالیت آغاز کرده است

در عربستان سعودی نخستین بانک جاپانی به فعالیت آغاز کرد

سومیتومو میتسویی اولین بانک جاپانی در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز به فعالیت نمود. 

طبق گزارش خبرگزاری SPA عربستان سعودی، اولین شعبه بانک سومیتومو میتسویی در ریاض افتتاح شد. 

توسوکاسا اومورا سفیر جاپان در ریاض در مراسم افتتاح این شعبه گفت، بانک سومیتومو در بین بزرگترین بانک های جهان جای دارد.

اومورا افزود، امیدواریم با افتتاح این بانک سرمایه گذاران جاپانی در عربستان سعودی هرچه بیشتر سرمایه گذاری نمایند. 

کشور عربستان سعودی با کاهش قیمت نفت در سال 2014، گامهایی در راستای ایجاد سهولت برای افتتاح شعبات بانک های خارجی با هدف جذب سرمایه گذاری های جدید، برداشت. 

در این کشور 12 بانک ملی و 13 بانک خارجی فعالیت می نماید. اخبار مربوطه