بیش از 20 هزار تن در شمال غرب نایجریا آواره شدند

آژانس مدیریت اورژانس دولتی نایجریا اعلام کرد سال گذشته بر اثر خشونت در ایالت کادونای این کشور حدود 20 هزار و 700 تن آواره شده‌اند

بیش از 20 هزار تن در شمال غرب نایجریا آواره شدند

 

آژانس مدیریت اورژانس دولتی نایجریا اعلام کرد سال گذشته بر اثر خشونت در ایالت کادونای این کشور حدود 20 هزار و 700 تن آواره شده‌اند

آژانس مدیریت کمکهای عاجل دولتی نایجریا طی گزارشی اعلام کرد: در اثر حوادث خشونت بار مختلف در ایالت کادونا واقع در شمال غرب این کشور طی یک سال اخیر 20 هزار 679 تن بی‌خانمان و آواره شده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است:

"چهارده هزار و 222 تن از شهروندان ایالت مذکور در اثر سیل، درگیری های مذهبی و درگیری قبیلوی و 6457 تن دیگر با زور اسلحه وادار به ترک خانه های ‌شان شده‌اند.

سال گذشته 256 تن شامل 129 مورد بر اثر درگیری مسلحانه و 92 تن به علت خشونت‌های مذهبی و قبیلوی جان باختند. بیش از 200 خانه به آتش کشیده و 11 نفر مفقود شدند"اخبار مربوطه