وقوع درگیری خونین در افغانستان

درگیری بین نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان

وقوع درگیری خونین در افغانستان

در درگیری واقع بین اعضای سازمان طالبان در اولوسوالی گرشک ولایت هلمند در افغانستان 16 پولیس جان باخت.

عمر زوواک سخنگوی شهرداری ولایت هلمند افغانستان اعلام داشت: در پی حمله اعضای طالبان به قرار گاه پولیس در اولوسوالی گرشک درگیری رخ داد.

وی ضمن اشاره به اینکه در این درگیری 16 پولیس جان باخت گفت: در این درگیری طالبان نیز متحمل تلفاتی شده ولی تعداد تلفات شان بدرستی معلوم نمیباشد.

یک مقام پولیس افغانی که خواست نامش فاش نشود ادعا کرد این حمله از سوی سه تن اشخاصی که ملبس با یونیفورم پولیسی که ادعا می شود با طالبان ارتباط داشته ، ترتیب یافته است.اخبار مربوطه