بیش از 16 میلیون شهروند افغانستان مجبور به مهاجرت شده اند

وزیر مهاجرت افغانستان: از سال 2002 تاکنون بیش از 9.28 میلیون تن از آن مهاجرها به افغانستان بازگشته‌اند

بیش از 16 میلیون شهروند افغانستان مجبور به مهاجرت شده اند

سیدحسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرت افغانستان طی سخنانی در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی برای افراد بازگشته از خارج گفت: حدود 16 میلیون شهروند ما به کشورهای خارج مهاجرت کرده بدند که از این تعداد از سال 2002 تاکنون بیش از 9.28 میلیون نتن به افغانستان بازگشته‌اند.

بنا به اعلام وزارت مهاجران افغانستان، وی در ادامه همچنین اظهار داشت:

"وزارت  ما با امکانات اندک به حدود 16 میلیون شهروندی که به دلایل مختلف در داخل کشور خانه‌های خود را ترک کرده‌اند خدمات ارائه می‌کند.

در برخی کشورها با مهاجران خشونت میشود. مسئله مهاجرت جدا از روابط سیاسی کشورهاست. کودکان افغانستان در ایران بدون پرداخت فیس به مکتب میروند. مهاجران افغان بدون مشکلاتی مانند ابطال کارت اقامت در ایران میتوانند به کشورمان رفت و آمد کنند.

اخراج اجباری مهاجران افغانستان از کشورهای اروپایی کاهش یافته است. دستاورد بزرگ ما تغییر پاسپورت پاکستانی شهروندان ما در کشورهای عربی به افغانستانی است. این امر با همکاری کشورهای میزبان انجام شده است.

با دولت تورکیه‌ درباره رسیدگی بهتر به مهاجران گفتگو کرده ایم. برای بهتر شدن اوضاع آنان، نمایندگی وزارت امور مهاجران پس از توافق رسمی با مقامات انقره در تورکیه گشایش خواهد یافت"اخبار مربوطه