دولت افغانستان آماده آغاز مذاکرات صلح با طالبان است

نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل در امور افغانستان گفت که کابل آماده آغاز مذاکرات صلح با طالبان بوده است

دولت افغانستان آماده آغاز مذاکرات صلح با طالبان است

نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل در امور افغانستان گفت که کابل آماده آغاز مذاکرات صلح بوده و این کشور در بهترین شرایط از سال 2001 برای آغاز روند مذاکرات صلح با طالبان قرار دارد.  

تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد درامورافغانستان طی سخنانی درشورای امنیت در مورد روند صلح در افغانستان گفت: افغانستان در بهترین شرایط از سال 2001 برای آغاز روند مذاکرات صلح با طالبان قرار دارد.

وی در ادامه ضمن اینکه از آمادگی کابل برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان خبر داد، گفت: "مهم نیست که چه موانعی بر سر راه ما وجود دارد. ما اکنون در بهترین موقعیت نسبت به هر زمان دیگری در طول 17 سال گذشته قرار داریم تا روند مذاکرات صلح را برای پایان بخشیدن به درگیری‌ها از طریق گفتگو در افغانستان آغاز کنیم."

یاماموتو تاکید کرد: همه طرف‌ها باید بدانند که هیچ راه حل نظامی برای درگیری‌ های افغانستان وجود ندارد. دولت افغانستان امیدوار است گروه طالبان با تلاش‌های مقامات محلی و کشورهای کلیدی از این روند استقبال کند.

به گفته وی هنوز نگرانی‌های امنیتی و سیاسی درباره انتخابات پارلمانی افغانستان که در تاریخ  20 اکتوبر برگزار می شود٬ وجود دارد. بیش از 9 میلیون واجد شرایط برای رأی دادن در انتخابات پارلمانی این کشور ثبت‌نام کرده‌اند و تدابیر زیادی برای جلوگیری از تقلب گرفته شده‌ است.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد درامورافغانستان اظهارداشت: "انتخابات پارلمانی ماه آینده و ریاست جمهوری افغانستان دراپریل سال آینده درواقع آزمایشی برای نهادهای دموکراتیک جوان افغانستان است".

تادامیچی یاماموتوهمچنین خاطرنشان کرد: "طالبان پیشترآمادگی خود برای مذاکره بیشتر با ایالات متحده آمریکا در مورد روند صلح درافغانستان را اعلام کرده است. ایالات متحده و افغانستان بر این باورند که مذاکرات درمورد آینده افغانستان باید تحت رهبری کابل انجام شود".اخبار مربوطه