افغانستان با حمله انتحاری دیگری متزلزل گردید

در حمله انتحاری در نزدیکی های کابل سنترعده یی زیادی جان باخت

افغانستان با حمله انتحاری دیگری متزلزل گردید

در حمله انتحاری در نزدیکی های کابل سنترعده یی زیادی جان باخت

بر اساس بررسیهای اولیه درحمله انتحاری ترتیب یافته در حین تظاهرات اعتراض آمیز در کابل پایتخت أفغانستان 6 تن جان باختند.

نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله أفغانستان اعلام داشت: مهاجم بمب روی بدن خود را در میان تجمع مردمی که در حال راه اندازی تظاهرات در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری بودند، منفجر ساخت.

به گفته دانش دراین حمله بیشتر از ده تن نیز مجروح شده اند.اخبار مربوطه