نورگل یشیل چای هنرمند زیبای ترک با چادر تیپ ایرانی

نورگل یشیل چای هنرمند زیبای ترکیه که در نقش "دلارام" فیلم بایرام فضلی تهیه کننده ایرانی، ایفای نقش خواهد کرد، چادرتیپ ایرانی به سر کرد

Nurgül (1).
Nurgül (2)
Nurgül (3)
Nurgül Yeşilçay
Nurgül yeşilçay.jpg
Nurgül Yeşilçay.jpg

نورگل یشیل چای هنرمند زیبای ترکیه که در نقش "دلارام" فیلم بایرام فضلی تهیه کننده ایرانی، ایفای نقش خواهد کرد، چادرتیپ ایرانی به سر کرد

مراحل فیلمبرداری فیلم "جن زیبا" در اصفهان ادامه دارد.

نورگل یشیل چای که در این فیلم نقش دلارام، دختری که پس از حادثه ای ناگوار قادر به سخن گفتن نمیباشد را بازی میکند، این بار به شکلی بسیار متفاوت درمقابل علاقمندانش ظاهر میشود.

یشیل چای که از دو هفته بدینطرف در ایران به سر میبرد، جهت اجرای این نقش، چادری تیپ ایرانی به سر کرد.

نورگل در این باره گفته است که این نقش، برای وی تجربه ای متفاوت میباشد و ابراز کرده است: " به سر کردن این چادربرای من بسیار سخت بود.  ولی نسبت به روزهای اول بهتر شده ام. در ایران بانوان آن چادری ها را به شکلی حرفه ای به سر میکنند. دوستان همکارم که باهم در سیت کار میکنیم، به من میگویند که این چادری به من خوب گفته است."اخبار مربوطه