5 هنرپیشه زیبای تورکیه در لیست زیباترین 100 بانوی جهان

در میان 100 زیباترین بانوی جهان، 5 هنرمند زیبای تورکیه جای گرفته است

5 هنرپیشه زیبای تورکیه در لیست زیباترین 100 بانوی جهان

توبا بویوک اوستون، فحریه اوجن، مریم اوزرلی، غزال قیه و سیرین آی ساری قیه در لیست زیباترین 100 بانوی جهان

در میان 100 زیباترین بانوی جهان، 5 هنرمند زیبای تورکیه جای گرفته است.

سایت اینترنتی امریکایی “Top Beauty World” 100 زیباترین بانوی جهان را انتخاب کرد.

در سه ردیف اول این لیست، آلکساندرا دادداریو، بازیگر امریکایی، میراندا کر، مدل استرالیایی و گیگی حدید مدل و هنرپیشه امریکایی جای گرفته اند. 

در لیست مذکور 5 هنرپیشه تورک نیز وجود دارد.

توبا بویوک اوستون هنرپیشه مشهور تورک در ردیف هفدهم،

مریم اوزرلی در ردیف چهلم، غزال قیه در ردیف هشتادم،

فحریه اوجن در ردیف 84 و سیرین آی ساری قیه نیز درردیف 88 جای دارند.اخبار مربوطه