پل های دوستی تورکیه جمعه 14 جدی 1397 هجری شمسی

از طریق این برنامه در مورد آن عده از ادارات و دوایر دولتی تورکیه که بمثابه پلی میان کشور تورکیه و سایر کشورها معلومات ارایه خواهیم کرد

پل های دوستی تورکیه جمعه 14 جدی 1397 هجری شمسی

 

از طریق این برنامه در مورد آن عده از ادارات و دوایر دولتی تورکیه که بمثابه پلی میان کشور تورکیه و سایر کشورهاییکه نیاز به دوستی و همکاریهای تورکیه داشته باشنددر اسرع وقت به کمک و همکار با ایشان پرداخته و میپردازد مانند: ریاستهای عمومی آژانس همکاری و توسعه تورک، تیکا، انیستتوت یونس امره، ریاست تورک های بیرون مرزی وجوامع توکتبار و ریاست عمومی هلال احمر تورکیه را میتوان نام برد.

 درآغازین برنامه  امسال خویش میپردازیم به معرفی آژانس همکاری و توسعه تورک، تیکا و  تاریخچه آن که پروژه های اجتماعی-فرهنگی مختلفی  را در منطقه تحقق بخشیده اند. اینک توجه نمایید به ارائه اطلاعاتی درباره تاریخچه تیکا. در برنامه های بعدی مکث کوتاهی خواهیم داشت در ارتباط به فعالیت های این آژانس.

تیکا بعد از پایان جنگ سرد در سال 1991 و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به منظور تحکیم پیوند های تاریخی و فرهنگی بین تورکیه و جمهوریت های تورک  آسیای میانه در سال 1992 تاسیس شد. تیکا بین سالهای 1992 تا 2002 در 12 نمایندگی  خویش در خارج از کشور به 2500 پروژه تحقق بخشیده است. در سایه تیکا شمار کشورهایی که تورکیه با سیاست خارجی فعال همکاری می کند در حال افزایش است. تیکا یک سازمان فرهنگی است که در حال حاضر با 61 برنامه در 170 کشور به فعالیت میپردازد. پایه و اساس فعالیت های تیکا در کشورهای دوست، بر اساس صلح و همزیستی مسالمت آمیز می باشد.

تیکا با توجه جمله معروف رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه که همواره اظهار میدارد: "تورکیه به هر نقطه یی از جهان که دردمندی وجود داشته باشد، به یاری او شتافته و به نیازمندان کمک خواهد کرد" همه ساله به مناطق و انسانهای بیشتری یاری رسانی میکند. تیکا درهر کشوری  که حضور می یابد، به اجرای پروژه های باکیفیت در بخش های مختلف در وابستگی  با حیات انسان از آموزش گرفته تا صحت عامه و غیره به تطبیق پروژه های عام المنفعه خویش ادامه میدهد.

 

 اخبار مربوطه