امروز در تاریخ چه گذشت؟ پنجشنبه 11 دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی

امروز در تاریخ چه گذشت؟ پنجشنبه 11 دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی

امروز در تاریخ چه گذشت؟ پنجشنبه 11 دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی

 در روز 31 ام جنوری سال 1729  اولین کتاب در امپراطوری عثمانی به چاپ رسید.  این کتاب در دارلتباع اولین چاپخانه عثمانی که در سال 1727 بمنظور چاپ روزنامه و کتاب به زبان ترکی تاسیس گردیده بود چاپ شد. اولین دستگاه چاپ در سال 1719 از سوی ابراهیم متفرقه به کشور عثمانی آورده شد.

در روز 31 ام جنوری سال 1876 تمامی سرخ پوستان در امریکا وادار شدند تا در مناطق ویژه ایی که برای آنها اختصاص داده شده بود، زندگی نمایند.

در روز 12 ام اکتبر سال 1492 با کشف قاره امریکا از سوی کریستف کلمب روزهای توام با مشکلات برای مردم آن سرزمین آغاز گردید. اروپائی ها که می خواستند در یک دنیای جدید زندگی کرده و صاحب ثروت زیادی شوند به قاره امریکا کوچ کردند. این جوامع که به امریکایی های اروپائی تبار معروف شدند با توسل به روش های مختلف مانند ترویج بیماری ها، شکنجه های فزیکی و ممنوعیت های فرهنگی به راندن سرخ پوستان از سرزمین هایشان آغاز کردند. یکی دیگر از مظالمی که بر علیه سرخ پوستان اعمال گردید، وادار کردن آنها به زندگی در مناطق اختصاصی بود. رئیس دفتر امور سرخ پوستان امریکا به تاریخ 8 ام سپتامبر سال 2000 بعلت اعمال پاکسازی قومی از سوی غربیون بر علیه سرخ پوستان رسما معذرت خواست.

در روز 31 ام جنوری سال 1914 رجائی زاده محمود اکرم شاعر و نویسنده معروف ادبیات ترک در دوره عثمانی در قرن 19 ام بدورد حیات گفت . رجائی زاده محمود اکرم که در سال 1847 به دنیا آمد پس از تحصیلات عالی عهده دار وظایف مهم دولتی شده و اولین نوشته های خود تحت عنوان " شاعر وطن " را در روزنامه تصویر افکار تحت مدیریت نامق کمال نشر کرد. رجائی زاده محمود اکرم از ادبیات غرب آثاری ترجمه کرد. در سال 1871 اولین کتاب شعر خود بنام نغمه سحر را به چاپ رساند. "عشق موتر " تنها کتاب داستان وی می باشد که یکی از اولین نمونه های رئالیسم ادبیات ترک بشمار می رود.

به مناسبت روز درگذشت این شاعر بزرگ آن روز تمامی مکاتب در امپراطوری عثمانی رخصت شده و مراسم تشییع جنازه بزرگی ترتیب یافت.


برچسب ها: امریکا , عثمانی , تاریخ

اخبار مربوطه