رئیس اجرائیه افغانستان وارد ایران شد

رئیس اجرائیه افغانستان وارد ایران شد

رئیس اجرائیه افغانستان وارد ایران شد

رئیس اجرائیه افغانستان وارد ایران شد

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان در راس یک هیات بلندپایه دولتی به منظور شرکت در مراسم ختم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وارد تهران پایتخت ایران گردید.

محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور و محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرائیه دولت افغانستان در این سفر عبدالله عبدالله را همراهی مینمایند.اخبار مربوطه