بازار امروز ارز و طلا - دوم آگست 2018

هردالر آمریکا و یورو امروز در بازار ولایت استانبول به ترتیب به قیمتهای 4.9850 و 5.8170 لیره فروخته شد

بازار امروز ارز و طلا - دوم آگست 2018

هردالر آمریکا و یورو امروز در بازار ولایت استانبول به ترتیب به قیمتهای 4.9850 و 5.8170 لیره فروخته شد

هر دالر آمریکا امروز پنجشنبه 2 آگست 2018 و در این ساعت از معاملات در بازار ولایت استانبول به قیمت های 4.9830 الی 4.9850 لیره داد و ستد میشود.

همچنین هر یورو 5.8150 لیره خرید و به قیمت 5.8170 لیره ارزش یافت

دالرو یورو روز گذشته به ترتیب 4.9220 و 5.7520 لیره قیمت ‌گذاری شده بود.

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 195 لیره، پوند چاریکی 327 لیره، نیم پوند 660 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1305 لیره و هر اونس طلا نیز 1219 دالر مورد معامله قرار گرفت.اخبار مربوطه