ارزش طلاو ارز در بازار آزاد استانبول امروز06.02.2019

دالر و یورو امروز در بازار آزاد استانبول به ترتیب به قیمتهای 5.2080 و 5.9370 لیره فروخته شد

ارزش  طلاو ارز در بازار آزاد استانبول امروز06.02.2019

دالر و یورو امروز در بازار آزاد استانبول به ترتیب به قیمتهای 5.2080 و 5.9370 لیره فروخته شد

هر دالر ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه 6 فوریه 2019 در بازار آزاد استانبول ترکیه به قیمت 5.2060 لیره خرید و با قیمت 5.2080 لیره فروخته شد

همچنین هر یورو نیز به قیمت 5.9350 لیره خرید و به قیمت 5.9370 لیره فروخته شد

در ساعات اولیه فعالیت بازار امروز استانبول هر گرام طلای 24 عیار 219 لیره، پوند چهاریکی 363 لیره، نیم پوندی 726 لیره، یک پوند تام " جمهوریت" 1,480 لیره و هر اونس طلا نیز به قیمت 1,313 دالر در حال فروش است

قیمت دالر و یورو دیروز 5 فبروری 2019 در بازار آزاد استانبول تورکیه به ترتیب 5.2080 و 5.9570 لیره بود.اخبار مربوطه