بازداشت سرکوزی در فرانسه

رئیس جمهور سابق فرانسه بازداشت شد

بازداشت سرکوزی در فرانسه

 رئیس جمهور سابق  فرانسه  بازداشت شد

نیکولا سرکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه، بازداشت شد.اخبار مربوطه