به تعداد نه هزار پناهجوی افغانستانی در سویدن اجازه اقامت خواهند گرفت

به تعداد نه هزار پناهجوی جوان افغانستانی که حکم اخراج آنها از سویدن صادر شده بود، به شرط ادامه تحصیل در اینکشور اجازه اقامت دریافت خواهند کرد

به تعداد نه هزار پناهجوی افغانستانی در سویدن اجازه اقامت خواهند گرفت

پیش‌نویس قانون اعطای اجازه اقامت به نه هزارتن  از جوانان افغانستان که به شکل غیرقانونی در سویدن زنده گی به سر می برند در مجلس این کشور تصویب شد.

بر اساس این قانون جوانان بین سنین  18 الی 22 ساله افغانستانی در صورت ادامه تحصیل و آموزش زبان میتوانند آنکشور میتوانند، اجازه اقامت در سویدن  را بدست بیاورند.  

این پیش نویس که از حمایت حزب مخالف راست لیبرال نیز برخوردار است با 162 رای مثبت در مقابل 139 رای منفی به تصویب رسیده است.  

رئیس حزب راست لیبرالسویدن آنیه لوف با ابراز خرسندی از این موضوع اعلام داشته است که:

"مجازات انسانها، برخورد خوبی نیست. جوانان با رای گیری امروز شانس تازه ای به دست آوردند. آنها میتوانند در جریان سه ماه مجددا برای کسب اقامت مراجعه و زندگی جدیدی را آغاز کنند".  

مهاجرانی که در سویدن خواهان پناهندگی میشوند تا ختم بررسی دوسیه های مربوطه شان شامل دوره ابتدایی مکتب شده وهمچنین زبان را نیز بیاموزند. کسانی که حکم دیپورت آنان صادر میشود نیز مجبور به نیمه تمام گذاشتن دوره آموزش خود میشوند.  

به گزارش کانال تلویزیون "SVT" سویدن، از 20 هزار پناهجویی که در سال 2015 وارد اینکشور شده اند، درخواست پناهندگی 11 هزار تن ایشان به شرطی که پایینتراز 18 سال سن داشته باشند، مورد قبول خواهد شد.

برای نه هزار جوان افغانستانی که دارای سن بیشتر از 18 سال بوده اند نیز حکم اخراج صادر شده بود. پس از این حکم آنان با خروج از آدرس های ثبت‌شده اقامت آنها غیرقانونی محسوب خواهد شد. قانون اخیر مشکل اقامت این جوانان پناهجوی افغانستانی در سویدن را نیز حل خواهد کرد.اخبار مربوطه