پانزده تن از سربازان اسرائیل انتحار کردند

پانزده تن از سربازان اسرائیل انتحار کردند

پانزده تن از سربازان اسرائیل انتحار کردند

پانزده تن از سربازان اسرائیل انتحار کردند. 

در سال ۲۰۱۶ میلادی ۴۱ تن از سربازان اسرائیل جان باختند.

به اساس گزارش های رسیده ۱۵ تن از این سربازان در نتیجه انتحار جان خود را از دست دادند. 

رادیو صدای اردوی اسرائیل با اظهار این مطلب اعلام داشت, در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی نیز به همین تعداد سرباز انتحار کرده بودند. 

متباقی ۴۱ سرباز دیگر در جریان تطبیقات ویا اینکه در نتیجه حوادث ترافیکی جان باخته اند. اخبار مربوطه