نخست وزیر ترکیه با معاون رئیس جمهور ایران صحبت تلفنی انجام داد

ییلدریم در این گفتگوی تلفنی بعلت کشته شدن شمار زیادی از شهروندان ایران در حادثه زمین لرزه شدید در مناطق نزدیک به مرز مشترک ایران و عراق تسلیت گفت

نخست وزیر ترکیه با معاون رئیس جمهور ایران صحبت تلفنی انجام داد

بنعلی ییلدریم نخست وزیر ترکیه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران گفتگوی تلفنی انجام دادند.

بموجب اطلاعات دریافتی از منابع نخست وزیری ، ییلدریم در این گفتگوی تلفنی بعلت کشته شدن شمار زیادی از شهروندان ایران در حادثه زمین لرزه شدید در مناطق نزدیک به مرز مشترک ایران و عراق تسلیت گفت.

نخست وزیر ترکیه ضمن آرزوی اینکه چنین بلایای طبیعی ناگواری دیگر تکرار نشود برای یاری ترکیه به زلزله زدگان اظهار آماده گی کرد.

ییلدریم افزوده است: ترکیه در این روزهای سخت در کنار ایران است. امیدواریم دیگر شاهد چنین رویدادهای تلخی نباشیم. 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران نیز ضمن تشکر از تماس تلفنی ییلدریم گفت : در صورت نیاز به کمک، ترکیه را در جریان خواهند گذاشت.اخبار مربوطه